DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Radujem se i pozdravljam brojne predstavnike Šumarskog fakulteta


— Zagreb, Šumarskih i drvnoindustrijskih instituta, poslovnih udruženja,
šumskih gospodarstava i šumarija, drvnoindustrijskih poduzeća, starije
šumarske generacije, kao i sve prisutne!
S ovoga mjesta zahvaljujem se, u ime Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drv. industrije Hrvatske, našim najstarijim — preminulim —
šumarskim velikanima Antunu Tomiću, Dragutinu Kosu, Franji Šporeru, kao
i velikom nizu šumara i drvara, koji su uz redovan stručni rad stavili sve
svoje raspoložive snage za dalji razvitak i napredak tadanjeg Hrvatskoslavonskcg
šumarskog društva na uzdizanje struke i stručnog rada.


Proslavljajući 130. obljetnicu osnivanja Šumarskog društva, 100. godišnjicu
neprekidnog izlaženja našeg stručnog časopisa šumarskog lista i 35.
godišnjicu Ustanka naroda SFRJ možemo s iponosom istaknuti da smo
dobro obavili zadatke, koje smo sebi postavili, pružajući nesebičnu stručnu
pomoć društvu i postupku spoznaje i definicije od šireg društvenog interesa,
unapređujući šumarstvo i preradu drveta u skladu sa širim i općim
društvenim interesima i vlastitim mogućnostima, štiteći društvo od stručne
proizvoljnosti i stimulirajući stručnost i društveni angažman stručnjaka
u radu na skladnom razvitku našega društva i sistema samoupravljanja.


HflHHSf


Naši inženjeri i tehničari koristili su svoje profesionalne kvalitete da
bi unapređivali vlastitu svaralačku inicijativu u razvitku proizvodnh snaga
samoupravnog socijalističkog društva, stvarali i razvijali javno stručno mišljenje
o svim pitanjima ´koja su predmet samoupravnih sporazuma i društvenih
dogovora, a predstavljaju određena stručna rješenja, surađivali s drugim
organizacijama i organima u cilju sređivanja daljeg razvitka našeg
društva, bili nosioci borbe za visoku produktivnost i efikasnost, te za uvođenje
i afirmaciju samoupravnog planiranja, borili se za adekvatan tretman
i ulogu šuma u zaštiti čovjekove okoline.