DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Ilirski preporod (1835—1848)) koji je zahvatio i digao na möge i »dornorodne
šumare«, počivao je na jugoslavenskim i slavenskim koncepcijama
i bio napredan u nacionalnom, političkom i socijalnom pravcu.


Za ilustraciju tadanjih političkh prilika i prikaz stanja, koje je u to
doba vladalo, najbolje će potkrijepiti predgovor iz knjižice »Mali šumarski
katekizam«, koji je sastavio u »Vinkovcih meseca serpnja 1849. g.« i iste
godine tiskao u Karlovcu »šumski poglavica: Franjo Šporer. U spomenutom
katekizmu pisac kaže: »Kao hervatski sin i 20 lietni šumski činovnik, usuudio
sam se evo — potaknut istinitim domoljubljem — pervi put u materinskom
jeziku mojem na literarno polje stupiti, i knjižicu ovu o šumarstvu,
pod imenom »šumarski katekizam« na sviet izdati« i dalje nastavlja:
»Nebi se doista naš narodni jezik tako berzo na onaj stupanj popeo, na
kojem sad već stoji, da se nije skoro kod svakog učevnog i poslovnog stališa
muževan našlo, koji su kriepko nastojali tudjih se jezikah otresti, a svojimse u svakom slučaju služiti.«


Trideset godina kasnije od osnutka Šumarskog društva počinje izlaziti
»Šumarski list«, čije je izdavanje pokrenuto 14. X. 1876. g. na godišnjoj
skupštini Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva i prvi broj izlazi 1. I.
1877. godine. I od tada do danas — neprekidno — punih 100 godina!


Pokrenuto stručno-šumarsko glasilo, koje je predstavljalo sponu nauke
i prakse, započelo je davati — na materinjem jeziku — prva uputstva i
dostignuća, stručnu primjenu u rješavanju mnogih pitanja i problematike
zelene struke. Upravo izlaženjem Šumarskog lista šumarstvo je postalo
istaknuta grana tadanje privrede Hrvatske, a kasnije i čitave Jugoslavije.
List je postao snažno i moćno sredstvo za napredovanje struke. Postao je
nešto bez čega se nije moglo ni zamisliti daljnji rad i uspješno poslovanje.


Iz godine u godinu Šumarski list postaje stručna revija fcoju traže
i za svoje časopise zamjenjuju gledne inozemne stručne i naučne organizacije.
Kroz proteklih 100 godina Šumarski je list objavio — na preko 52.000
stranica — brojne priznate znanstvene i stručne rasprave i članke. Sadržaj
svakog broja ŠL predstavlja kroniku razvoja i dostignuća čitave struke
Hrvatske i Jugoslavije od prvih početaka do danas. Prema tome Šumarski
list živi je svjedok burne, plodne i bogate prošlosti šumarstva i rada tadanjeg
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva.


U ovom času mi ne trebamo ništa izmišljati da ojačamo naše samopouzdanje,
jer za nama stoji 100 godišta uvezanih stranica, stručnog i društvenog
djelovanja i rada. Za ovo urediti, opremiti stručno, tehnički i grafički
potrebno je bilo mnogo ljubavi, truda, energije, upornosti i znatnih
financijskih sredstava, a uza sve to imati vjerne i ustrajne pretplatnike.
Međutim, današnja proslava nije samo jubilej Šumarskog lista nego i povijesni
datum objavljivanja prvih stručnih šumarskih knjiga pisanih na hrvatskom
jeziku!


S ovih nekoliko redaka htjeli smo vas samo potsjetiti na slavnu prošlost
koje se ne trebamo suditi i iz koje su izrasli — zahvaljujući Hrvatskoslavonskom
šumarskom društvu, Šumarskom listu, Šumarskom domu,
Šumarskoj akademiji i fakultetu — snažni, priznati i svojem poslu dorasli
stručnjaci naše zelene obitelji!


Naš Savez IT, idući stopama naših »domorodnih šumarah« i ugledajući
se u stručni rad i društveni entuziazam F. Kesterčaneka, Josipa Kozarca,


333