DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 38     <-- 38 -->        PDF

ticanjem i uzajamnim dogovorom uspiešnije raditi oko unapredjenja svoje
struke. Dva puta sasta se niekolicina šumara u tu svrhu u Križevcih, nu
oba puta kan da im posluži slaba sreća. Prigodom tog drugog sastanka izabran
bi odbor, komu bi zadaćom, sve pripraviti, što bi za osnivanje šumarskog
družtva potrebno bilo. Izabrani odbor zadovolji se time, da je izabran a
osnovanja šumarskog družtva malo da nepade u zaborav. Videć Köröskenji,
da se tim postupkom nemože daleko doći, odluči, uslied neprestanog poticanja
svog sadruga Račkia, čitavi odborski rad sam preuzeti. Nagovarajuć
neprestano ustmeno i pismeno svoje sustrukovnjake nastojaše, da ih zadobije
za svoju najmiliju ideju; nijedno na sudruga upravljeno pismo neode
da nebi u njem štogod natuknuo o osnivanju šumarskog družtva, nijedan
posjetivši ga sustrukovnjak neode, a da se ne bi rieč povela o istom. Tako
radeć kroz čitave tri godine razposla godine 1875. pozive, u kojih iztiče
važnost osnivanja šumarskog družtva, te pozva sve, kojima je stalo do
napredka domaćeg šumarstva, da se skupe u jedno kolo. Ovaj poziv bude
svestrano poprimljen, te se na temelju istog sakupi sliedeće godine dne


27. veljače liep broj domaćih šumara u prostorijah hrv.-slav. gospodarskog
družtva. Tu bude iznova izabran odbor, komu bi povjereno poprimiti sve
predradnje, da se u govoru stojeće družtvo osnuje. Izabrani odbor pod
predsjedničtvom opće štovanog šumarnika starine A. Tomića uz sudjelovanje
svih vriednih članova odborskih rieši svoj zadatak na sveobće zadovoljstvo
tako, da se još iste godine dne 18. i 16. listopada mogla održati prva velika
skupština, kojoj je pokojnik izvjestitelj bio. Da je veći dio resolucija, prihvaćenih
u glavnoj skupštini naročito o samostalnosti i nezavisnosti šumarskih
ureda od političkih oblasti zatim ob ustrojenju šumarske akademije
u Zagrebu iz pera pokojnikova potekla razumije se samo po sebi te bi
suvišno bilo njegove zasluge o tom spominjati. Prva velika skupština, znajuć
cieniti velike zasluge pokojnikove po družtvu, izabra ga jednoglasno
tajnikom istog te mu povjeri uređivanje svog organa, koju potonju dužnost
preuze pokojnik bezplatno, nemareć za to, što će ga ista uz tajničke
i uredovne poslove preobteretiti, nu višja providnost nedosudi, da vidi prvi
broj družtvenog organa, da se veseli nad prvim uspjehom svoga neumornoga
truda.
Bivši još Vladoj Köröskenji šumarom u Slavoniji posta članom izpitnog
povjerenstva za šumarsko i lugarsko osoblje a to ga ponuka na sabiranje
gradiva, za svoje »Obće šumarstvo« koje izda godine 1873. u Zagrebu. Obće
šumarstvo prvo je poveće djelo u našoj literaturi, koje obuhvaća sve grane
šumarstva, te je naiemnjeno onima koji se žele upoznati sa počelima šumarske
znanosti. Da je pokojnik isto pisati mogao jedino iz ljubavi prema
napredku svoje struke i iz želje, da poniešto ublaži posvemašnu nestašicu
naših strukovnih knjiga, o tome će biti svatko uvjeren, koj zna kako se
u nas izplaćuje pisanje strukovnih knjiga. — Nu uz sve to sabirao je pokojnik
neprestano gradivo, za daljnje izdavanje strukovnih knjiga, kao što
mu svjedoče razni našasti rukopisi.


Kao nadšumar bijaše pokojnik u svojoj praksi vrlo revan i točan u
vršenju svojih dužnosti. Svoje podčinjeno osoblje neprestance bi podticao
na rad, te bi mu u svem i svačem svojim primjerom prednjačio. U pitanju
tićućih se obćinskog imetka, bio je pokojnik uviek na strani puka, a to
mu pribavi sveobće povjerenje i štovanje. Koliko je bila poznata u domo