DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Zaključkog odbora od 26. siečnja god. 1852. bude Franjo šporer imenovan
i izabran dopisujućim članom c. kr. gospodarskog družtva u Beču.
Družtvo bijaše u ono doba jedno od najuvaženijih družtva te vrsti. Već


5. travnja g. 1851. izdade mu pako upravljajući odbor hrvatsko-slavonskog
gospodarskog družtva putem predsjedničtva prekrasnu pohvalnu svjedočbu6,
vrhu neumornoga mu i uspješnog djelovanja, toli tvorom koli činom, na
polju domorodnog šumarstva, ili kako se tamo veli: »Indem der gefertigte
Ausschuss den Hernn Šporer über all diess belobende Zeugenschaft ertheilt,
äusserter unter Einem das Derselbe ein solches Zeugniss durch seine unermüdeten
Leistungen und durch seine tieferen Kentnisse vollkommen verdient.
«
Obzirom na sve tu navedeno pako imali bismo nadalje spomenuti, da
ako i jest ugled i priznanje rodoljubnog djelovanja Šporera u srdcih domorodnih
i hrvatskih sinova danomice sve više rasao, to imamo ipak podjeno
zabilježiti i to, da je šporeru istodobno i jur u nas nastajućom dobom
absolutizma broj osobnih zavidnika kao i neprijatelja danomice jrasao, dok
im napokon ne podje za rukom upropastiti ga. Došavši bo Šporer u Fužine,
uvidi do mala, da tamošnje gazdovanje ne odgovara dobrobiti zemlje
ni naroda, i nastojao bi o poboljšanju tih odnošaja. Imajući pako u tom pogledu
protivne nazore od neposredno predpostavljenog šumarskog savjetnika,
nekog Neguscher-a, bude najedanput posve iznebuha bez ikakve prethodne
iztrage jedino na temelju najpodlijih ogovaranja po bečkom ministarstvu
financija lišen kruha i službe.


Postavši Šporer tiem načinom žrtvom svojih osvjedočenja i rodoljublja
tražio je prije sveg, da si bar poštenje občuva, neka se sudbenim putem
proti njemu povede iztraga, koju mu molbu medjutim naprosto odbiše,
akoprem ga ipak i opet tobož putem milosti u državnu službu primiše,
premjestiv ga iz Fužina i domovine za c. kr. šumarskog protustavnika u
Bleiberg u Kranjsku. Da ga žalostni, a i još gadniji ti događaji duboko u
dušu raniše, razumieva se samo sobom, al ga ipak ne dovedoše do očajanja
i propasti, kako to neprijatelji njegovi izčekivahu. Videć bo Šporer, da je
nemoćan boriti se protiv obstojnostim, nastojaše o tom, ne bi li si možda
ipak i opet napornim i uztrajnim radom povjerenje i štovanje stekao u
onih, kojim ga toli ocrniše, dok mu to napakon zbilja ne pođe za rukom,
te on bude iznova imenovan c. kr. substitutom nadšumarskim i upraviteljem
tamošnjeg šumskog ureda, a tim zadobi i opet nove nade u bolju budućnost!


Još jednom stupi Šporer na literarno proprište. G. 1858. izdao je u
Cielovcu knjižicu: »Beschreibung und Anleitung zum Gebrauche des Taschensdendrometers
«, za koji je izum bio medjutim od c. kr. gospodarskog družtva
u Beču dobio i počasnu kolajnu. Isto je tako to doba izdao kod Ferdinanda
Kleinmayera u Cielovcu i djelce: »Tafeln zur Bestimmung des Kubick-inhaltes
cylindrischen und kegelförmiger Baumstäumme.« Akoprem je Šporer
za posijednih godina mnogu gorku u samoj si domovini doživio bio,
to je ipak predobro znao, tko mu je te jade pribavio, pa buduć je bio


« Sve tuj spomenute svjedočbe dade mi na porabu sin Franje Šporera g.
August Šporer, c. kr. ravnatelj uza u Glini, na čemu mu budi ovdje najusurdnija
hvala izrečena!