DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 32     <-- 32 -->        PDF

su se pako god. 1851. i u Hrvatskoj kao i u inih zemalja naše monarhije
imale katastralne radnje poduzeti, predloži ban Šporera c. kr. ratnom ministarstvu,
kao vrhovnoj krajiškoj oblasti, za povjerenika šumske procjene.
Tako bude Šporer i zbilja vele laskavim dekretom od 28. siečnja g.
1851. dignut sa dosadašnje službe c. kr. obilazitelja šuma u Vinkovcih,
te imenovan provizornim povjerenikom za katastralnu procjenu šuma u Osieku.
Ovom mu je zgodom također i tadanji vinkovački pukovnik Molinary na
ime brodske pukovnije izrazio na dugotrajnom i izvrstnom službovanju
u toj pukovniji zasluženo priznanje posebnim dekretom. Oproštaj Šporera
od vriednih Vinkovčana i njegovih sudrugova bio je nada sve srdačan te
nam je najjasnijim dokazom velikog štovanja, koje si je umik taj i velezaslužni
pobornik šumarstva našega u tamošnjih rodoljuba umio steći.


Iz Vinkovaca preseli se Šporer g. 1851. u Osiek. Uz zvanične poslove
osobito nastojaše Šporer o tom, kako bi šumarski odsjek gospodarskog
družtva u Zagrebu na čim veću djelatnost pobudio. Bodreć prijatelje i
drugove svoje za rad, bio je sam vazda jedan od najmarljivijih. Hrvatsko-
slavonsko gospodarsko družtvo odlikova ga stoga predsjedničtvom i upravničtvom
šumarskog odsjeka, koju je čast šporer obnašao sve dok se nije,
i to opet ponajviše njegovom ponukom, prvo hrvatsko-slavonsko šumarsko
družtvo ustrojilo. Iste godine 1851. povjeri upravljajući odbor gospodarskog
družtva Šporeru još i tu časnu al i za onda prilično tegobnu zadaću,
da prevede iz njemačkog na hrvatski jezik, ter da našim okolnostima
i odnošajem primjereno preudesi knjižicu »Leichtfassliche Anleitung
zur Holzpflanzung«, koje bje prevod kašnje i u godišniku šumarskog družtva
tiskan pod naslovom »Kratka nauka, kako valja drvlje saditi«.


Šporeru medjutim kao da se nije milila neuredna služba povjerenika
šumske procjene, jer se još iste g. 1851. na toj službi zahvali, moleći
za mjesto kameralnog nadšumara u Fužinah, koje mjesto i zbilja 15. kolovoza
1852. godine nastupi. Kod katastra služio je dakle jedva godinu
dana, pa mu je ipak katastralno nadzorničtvo prigodom odlazka posebnim
dekretom izrazilo svoje osobito priznanje zbog osobitih zasluga u
službi koje si je za to doba steći uspio, i kako se tamo veli: »wobei ihm
für die im Grundsteuer-Provisorium ausgezeichnete Dienstleitung in diesem
Inspectorate der gebührende Dank ausgespochen und die belobende Anmerkung
seiner Leistungen gezollt wird.«


Tadanje ministarstvo za poljodjelstvo i rudarstvo pako imenova Šporera
dekretom od 6. studena 1851. godine predsjednikom za prvo izpitno
povjerenstvo za polaganje šumarskih državnih ispita; takav se je ispit zbilja
još iste godine po prvi puta u Zagrebu obdržavao.


Iz Osieka krenu Šporer put Fužina, gdje je i nadalje živo radio oko
promicanja šumarskog družtva kao i šumarstva u nas.


Iste ga pako godine vidimo 21. kolovoza i u Pakracu, gdje predsjeda
petoj glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva. Ovu skupštinu
možemo pravo medju jedne od najvažnijih dogadjaja družtvenih one
dobe ubrajati. Takodjer najvažniji zaključak, koji tamo usvojen bude, spotaknuo
je Šporer, naime predlog, da se prigodom dolazka Njegovog Veličanstva
u Zagreb od strane šumara podnese smierna molba, da bi se u
Zagrebu utemeljilo šumarsko i gospodarsko učilište.


316