DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 29     <-- 29 -->        PDF

god što domorodno gospodarstveno družtvo ide na poboljšanje svega kolikoga
gospodarstva i svih njezinih grana, isto tako narodni šumarstveni
zavod kani sa svimi, koje su mu pri ruci silami pomagati domaće šumarstvo,
ovu toli znamenitu gospodarstvenu granu«.


Ciela se ta osnova dieli u četiri odsjeka, od kojih odsjek prvi sbori o
čeljadi šumarstvenoga zavoda i njezinih dužnostih, ter se n. pr. u §. 8.
kaže: »Službu na tom zavodu može dobiti samo onaj, koji je na kojoj
javnoj šumarskoj školi svršio nauke, a i svjedočbami može dokazati, da je
više godina u šumarskoj struci prakticirao. Ljudi bez ikakve temeljite nauke
da se ne primaju. Zemljomjernik i risar na tom izavodu da bude samo
onaj, koj je na kojem sveučilištu dobio diplomu, a od domaćega poglavarstva
dopuštenje, da mu je slobodno zanat svoj tjerati. U ostalom pako
će imat vazda prvenstvo domaći sinovi itd.«


U odsjeku drugom spominju se nagrade, koje bi imale pojedine gospoštije
zavodu godimice davati. U trećem odsjeku razpravlja se ob odgojivanju
sposobnih šumara, lovaca i zemljomjeraca na tom zavodu, o izpitih
itd. U četvrtom odsjeku pako govori se o nadzoru i odnošaju zavoda prema
hrvatsko-slavonskom gospodarskom družtvu itd.


Ova pravila podnesena gospodarskom družtvu u Zagrebu, budu u načelu
po odboru istoga družtva usvojena, a Šporer dopisujućim članom
družtva izabran. Međutim uzprkos svemu nastojanju Šporerovu i njegovih
jednomišljenika osnova ova osta tek samo namišljajem, a da se s mjerodavne
strane to doba nije ni mislilo ozbiljno za oživotvorenja te liepe
pomisli. Šporera ipak ide ta nepobitna i velika zasluga, da je prvi stavio
bio šumarsko naukovno pitanje na dnevni red javnog mnienja, a urediv
silnu agitaciju u prilog te ideje, nije se pitanje ovo u nas već zaboraviti
moglo, dok nam ipak napokon g. 1861. ne postane činom.


Uvidivši i spoznavši međutim mnogobrojni te dvolični tudji elementi,
koji to doba u nas još većinu šumarskih službi obnašahu, kud Šporer prije
svega svojimi težnjami smiera, ter pobojav se, da bi možda baš za ono
doba obćeg prenuća naroda našeg mogle i Šporerove ideje u narodu zahvatiti
korien, stadoše složno liepu i plemenitu namisao Šporerovu na sve
moguće načine napadati, ocrnjivajuć i samoga njega najpodlijim načinom
sebičnošću i nepoštenjem!


Bezobraznost tih krvopija jadnog nam naroda dostiže već toliku moć, da je
napokon g. 1844. Šporer bio prinužden u vlastitoj domovini javno se braniti
proti takovim navalam na njegovo poštenje. Šporer je to učinio objelodanjenjem
posebnog pisma u »mjesečnom listu« na strani 155., datiranim
od 19. kolovoza g. 1844. U pismu tom, koje nam i prejasno dokazuje
težki i mal ne osamljeni položaj Šporerov još za to doba, tuži se isti
gorko na nepravde i prigovore raznih klevetnika, moleć hrvatsko-slavonsko
gospodarsko družtvo, da se ne dade po njih odvratiti od svoje nakane, već
da uztraje podupirati njegovo poduzeće, veleć među ostalim:


»Okolnost ona, što nisam mogao statute za ovaj zavod tako obširno
izraditi, da bi se tako iz njih na prvi pogled i podpuno mogao dokučiti
duh njegov u svih svojih i najsitnijih razlikostih, zatim ovdi ondi izjavljena,
u ostalom posvema neosnovana briga, da će zavod ovaj, ako uspije,