DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Bio je, kako sami njegovi vršnjaci pripoviedaju, mladić osobito bistra
uma, duhovit i vatren, znajuć si već za onda neku premoć nad svojimi drugovi
osjegurati. Kako mu nadalje i obitelj baš s hrvatstva dićna bijaše,
naravno je, da se je i Franjo već za rada materinjim hrvatskim jezikom
podpunoma spoznao, ter tako već za rana gojio ljubav k rodu i domu,
komu je kašnje, kako ćemo vidjeti, i sav svoj život posvetio.


Šumarstvo poče baš to doba, osobito po Krajini, i zbilja napredovati,
a baš za samog francezkog gospodstva po tih krajevih domovine naše imao
je i stari Šporer dovoljno sgode, da se pobližje upozna korišću i obsegom
te struke, pak zato i privoli na to, da mu je sin Franjo po dovršenih gimnazijalnih
naukah u Karlovcu mogao stupiti u tada već i u nas poznatu
šumarsku školu u Mariabrunu kraj Beča, gdje je Franjo i zbilja g. 1829.
svoje strukovne nauke svršio. Naukovanje bilo je tad tamo u dva tečaja,
višji i niži, podieljeno. Prvih se dvijuh godina nižeg tečaja učilo: šumarska
botanika, fizika, lučba, rudstvo, šumarska tehnologija, šumarska insektologija,
uporaba šuma, ustanovljivanje prihoda šuma i uređenje šumskog gospodarstva,
a sadjenje i taksacija obavljaše se i praktično. Nižji ovaj tečaj
imao je pako svrhu osposobiti mladiće za nižje državne činovničke
službe.


Svršivši Šporer g. 1827. vrstnim uspjehom taj tečaj, stupi sliedeće godine
još i u posljednji tečaj, da tako u trogodištu posvema nauke svrši.
U tom se tečaju naučavahu državno šumarska uprava i šumsko pravo uz
praksu u svih granah šumarske uprave. Taj tečaj nije bio obligatan, a mogaše
za samo onaj pohadjati, koji je jur nižji tečaj svršio bio, svrha mu
pako bijaše osposobiti kandidate i za višja šumarsko-upravna mjesta.2


Svršivši Šporer godine 1829. na obće zadovoljstvo svoje nauke, bude
po tadanjem običaju, kao odlikovani djak, neposredno po svršenih naucih
poslan u Tirolsku kao c. kr. šumarski vježbenik u Trident na praksu. Za
kratko doba službovanja posta c. kr. obilaziteljem šuma (Waldbeiter).


Uz vruću ljubav k struci šumarskoj ne dopadaše se Franji bivstvovati
po dalekoj tudjini, osamljenu od roda i doma svoga; živa želja za povratkom
u milu mu hrvatsku domovinu jasno proviruje iz njegovih pisama
one dobe. Napokon mu želja posta činom, godine bo 1831. premjesti ga


c. kr. ratno ministarstvo kano vrhovna krajiška upravna oblast kano rođenog
krajišnika na veliku radost i opet u Hrvatsku. Šporer bude imenovan
c. kr. šumarom u bivšoj varaždinskoj pukovniji sa sielom u tvrdji
Križevačkoj. Povratkom Franje šporera u Hrvatsku pako vidimo da nastaje
rek bi nov odsjek u vjekovanju tog hrvatskog odličnika. Kako bo je do
sada Franjin rad još uviek manje više sukroman bio, to ga eno već do
mala po povratku u zavičaj nalazimo radina na proprištu obće-narodnog
pokreta one dobe.
Šporer bijaše vele marljiv, učio bi i radio u slobodnih časovih, a medju
ostalim težio bi osobito za tim, da se pobližje upozna s novijimi za onda
još pravili hrvatskog jezika. Nu uz ove nauke ne mogaše ga kao mlada


2 Zavod marijabrunski bio je u to doba već na glasu svoje vrstnoće radi.
Ravnateljem bijaše grof Hojoš, učitelj šumoznanstva pako Ivan Schmidt, za mathematiku
Gjuro Winkler, a za naravoslovne znanosti Franjo Höss. Slušatelja bilo
je preko 60, od kojih su treći tečaj samo šestorica njih polazila.


309