DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 24     <-- 24 -->        PDF

dokumentacije nego i saopćenja njegovih sinova, zavirujemo i
u stara godišta jubilaraca — Šumarskog lista a predstavlja se
i naš prvi šumarski povjesničar. Kesterčanekov prikaz donosimo
u doslovnom tekstu, jer bi svaki zahvat u nj bio na uštrb
autentičnosti a u pojedinim dijelovima u sadašnjoj redakciji
djelovao bi neprirodno.


TEKST PROF. KESTERČANEKA, POD NASLOVOM »NADŠUMAR
FRANJO ŠPORER, UTEMELJITELJ HRVATSKOGA ŠUMOZNANSTVA
«, glasi:


Proučavajući noviji povjestni razvoj Šumskoga gospodarstva i šumoznanstva
u nas Hrvata, opetovano sam puta naišao na ime Franje šporera,
ime, koje je rek bi u najužem savezu sa svimi koristnimi i važnijimi podrivati
na šumarskom polju u domovini našoj kroz više decenija ovoga vieka.
Osvjedočiv se dakle tako o velikih i važnih zaslugah, koje si je pokojni
nadšumar Franjo Šporer po liepu našu domovinu i struku kroz sav svoj
viek sticao, smatrah si donekle baš i dužnošću predočiti današnjemu naraštaju
opisom života i djelovanja otca hrvatskoga šumoznanstva liep dio
novije povjesti šumarstva u nas. Nadam se ujedno, da ću možda tom radnjom
polučiti i to, da će nam u interesu stvari koji od drugova ili suvremenika
i znanaca Šporera još i naknadno koju crticu o velikanu tom saobćiti,
ne bi li nam možda onda ipak jednom bilo moguće odužiti se dičnomu
pokojniku bar u toliko, da mu spomen u hrvatskih šumara istinskom ter
podpunom slikom života, djelovanja i bivstva uzčuvamo.1


Franjo Šporer potiče iz stare hrvatske obitelji Šporera, o kojoj nam
među ostalim također i poznati pisac g. Radoslav Lopašić u svojem djelu
»Povjest grada Karlovca« znamenitih podataka spominje. Tako nalazimo tamo
među ostalim ime Šporera u tiesnom savezu sa događajima istog grada
za francuzkog gospodstva u Hrvatskoj, za koje doba je dapače baš i otac
Franjin, poznati maire Josip Šporer (rodom iz Broda na Kupi) kano senator
gradski, veletržac a i načelnik (g. 1811.) vrlo znamenita osoba bio. Kao
trgovac žitom i drugom robom, ter jedan od najuglednijih građana, nastojaše
Josip Šporer osobito da se mjesto Dubovac (kraj Karlovca) podigne te
je zato tuj i sam veliku kuću sagradio (sadašnji župni dvor), nadajući se,
da će se i drugi Karlovčani za njegovim primjerom povesti, ter u Dubovcu
solidne kuće posagraditi. Josip Šporer imao je više djece, a među tom i
Franju, koji se je g. 1806. baš u prije spomenutoj kući u Dubovcu rodio.


Svršivši mali Franjo pučke škole, dade ga otac u karlovačku gimnaziju,
koja je to doba baš na glasu bila, tako da su onamo dolazili učiti
mladići iz svih krajeva domovine, a mnogi ća i iz austrijskih nasljednih
pokrajina; tako je i naš Frane imao tuj dovoljno zgode, da se u temeljnih
naukah valjano naobrazi. Najmiliji mu predmeti već za onda bijahu naravoslovje
i matematika.


i Većinu ovdje saobćenih podataka imadem zahvaliti dobrohotnoj ubaviesti
velemožnog gospodina šumarnika Antuna Tomića, jednog od najvjernijih prijatelja
dičnog pokojnika, zatim šumarskom nadzorniku Josipu Etingeru i onda sinu
Šporerovu, g. c. k. upravitelju kaznione u Ogulinu, Josipu Šporeru.


308