DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 23     <-- 23 -->        PDF

FRANJO ŠPORER, UTEMELJITELJ ZNANSTVENOG ŠUMARSTVA
U HRVATSKOJ


Što je napisano i tiskom objavljeno ostaje trajno zabilježeno
i omogućuje kasnijim pokoljenjima upoznavanje kako djelovanja
pojedinaca tako i stanja u pojedinim epohama. Po tiskom
objavljenim aktivnostima u šumarstvu u prvoj polovini XIX stoljeća
kao značajne ličnosti ostaje trolist Kos—Šporer—Tomić.
Pored ove trojice sjetimo se i ostalih onih koji su sudjelovali
u raspravama na skupštinama tadanjem šumarskog društva (vidi
»Trudove Šumarske sekcije Hrv.-slav. gospodarskog društva) a
to su u prvom redu, J. S z i 11 a, a zatim E. Andre, N. L o vrenčić,
J. Panzer, J. Schaper i A. Schmidt.


Trolist Kos—Sporer—Tomić neumorni su borci za unapređenje
šumarstva Hrvatske što se očituje u njihovom angažiranju
na osnivanju a zatim i radu Šumarskog društva, točno
»Šumarske sekcije Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva« u
Zagrebu, te u njihovoj publicističkoj djelatnosti. Da su i u
svoje vrijeme bili cijenjeni kao stručnjaci potvrđuje i činjenica
što im je povjerena dužnost ispitnih povjerenika (ispitivača)
na našem prvom i najstarijem šumarskom državnom ispitu
(Ugrenović u »Pola stoljeća šumarstva 1876—1926«, Zagreb 1926,
str. 111).


U tom razdoblju Antun Tomić objavljuje »Predlog, kako da
se občuvaju šume u potrebitom stališu i koji se pri tom pravilah
deržati valja« (List mesečni tj. Gospodarski list, 1843, str.


182. i dalje) te izrađuje elaborat »o manjkavosti šumarske uprave
u Krajini kao i uzrocih njenih ter učinih, kojima bi se ti
odnošaji popraviti mogli«. Daleko opsežniji je njegov literarni
rad pojavom Šumarskog lista te u vremenu od 1877. do 1890.
objavljuje 12 rasprava, prvenstveno s područja uređivanja šuma.
Iz svih tih rasprava, počam od »Normalni dohodak i normalna
drvna zaliha uređenja šuma« (1877) do »Kritična smotra nauke
dra Makse Presslera o rationalnom šumarstvu i njegovom najizdašnijem
trajnom gojenu šume« (1890), proizlazi da je Tomić
bio originalni stvaralac i da nije podlijegao idejama ni ondašnjih
korifeja šumarstva.
Od Dragutina Kosa, rodom Čeha, navodimo njegovu publikaciju
»Das Forstwesen in Kroatien« (Zagreb, 1847) tj. »Bitni
problemi šumarstva u Hrvatskoj« te njegovo sudjelovanje u
stručnim raspravama na skupštinama Šumarskog društva ne
samo referatom o servitutima u šumama Hrvatske nego i u diskusijama
o drugim problemima ili temama kao o pomlađivanju
prastarih (prešlih) hrastovih sastojina u češće poplavljenim
područjima, o svrsishodnosti beskonačnog održavanja starih i
većinom suhovrhih hrastovih stabala zbog osiguranja žirenja
svinja i dr.


Franju Šporera upoznat ćemo prema životopisu kojeg je uŠumarskom listu 1881. objavio F. Ž. Kesterčanek. Prenošenjem
tog životopisa, u kojem je prikazan životni put i
djelovanje jednog šumarskog radnika ne samo na osnovu suhe


307