DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 159     <-- 159 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


NAZIV OBRASCA Oznaka


— broj
A) Štampano u arcima


Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:


— bilanca izvršenih sječa — — — — — — — — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — _ _ _ — _ — __ 2
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) -— — — — — — — 10—a
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — — — 10
Sabirni arak šumskih proizvoda — — — — — — — — — — 36—b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica _ _ _ _ _ _ _ _ 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija — — __ _ — _ — — _ 38
— šumskih rasadnika — — — — — — — — — — — 39—a
— njege mladika — — — __ _ _ — — — — — __ 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — — — — 41
— zaštite šuma — — — — — — — — — — — — 42
— uređivanja šuma — — — — — — — — — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. Šume) — — — — — — 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) — — — — — — 44—a
Knjižica procjeno za jeđnodobne Šume — arak — — — — — — — 62—a
Knjižica procjene za preborne Šume — arak — — — — — — — 62—b
Plan sječa ________________ Sp—l
Plan sječa po sortimentirna u oblom stanju — — — — — — — Šp—2
Plan sporednih proizvoda — — — — — — — — — — — — Pl—sp
Plan pošumljavanja — — — — — — — — — — — — — Poš.
Analiza ra.lova po planu pošumljavanja _ _ _ _ — — — _ Pl—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima — — — — — — — — — Pl—ra.
Plan njege m.´ađika — — — — — — — — — — — — — Pl—nil.
Plan čišćenja sastojina (guštika) — — — ____ _ — — — Pl—čišć.
Plan zaštite šuma — — — — __ — — __, — _ — — Pl—z§
Plan lovne privrede — — — — — — — — — — — — — Pl—lov.
Plan vlastite režije — — — — — — — — — — — — — Pl—rez.
Plan investicija — — — — ____________ pi—mv>
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — — ___ _ pi—ZD.
B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)


Kratkotečni list o šumskoj šteti _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 10—b


Kartotečni list za glavne Šumske proizvode — — — — — — — 36—a


Kartotečni list za sporedne šumske proizvode — — — — — — — 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)


Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — — — — — 54


Lugarski izvještaj 50x2 listova — — — — — — — — — — — 54—a


Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — — — — — 55


Prodajni popis glav. Šurn. proizvoda — 100 listova — — — — — — 58


Uplatnica za drv. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 58—a


Paševnica 25x3 listova — — — — — — — — — — — — 59—a


Prodajni popis pašarenja — 100 listova — _ _ — — — — — — 59—D


Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — — 63—a


Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — — — — — 63—c


Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64—a


Popis popratnica vagona, prevoza i si.: 100 listova — — — — — — 64—b


Nalog za otpremu — 50x2 listova — — — — — — — — — — 68


Obavijest o otpremi — 100 listova — ____ _ — — __ _ _ 69


Specifikacija otpreme — 50x3 listova — — _ _ — _ _ — — 69—a


Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez — — — — — — —


D) Dnevnik rada službena knjiga terenskog osoblja, vel. 12x17 cm


Isporuku tiskanica i knjiga vrši:


Savez inženjera i tehničara Šumarstva i drvne industrije HRVATSKE, ZAGREB


— Mažuranićev trg 11, tel. br. 444-206