DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 158     <-- 158 -->        PDF

— Doc. dr A. K r s t i n i ć, Šumarski
fakultet Zagreb
16.
Dioba somatskih i spolnih stanica
kod šumskog drveća, novije metode
u izučavanju kariotipa, mutacije i
njihova indukcija — ing. Ž. Borz
a n, Šumarski fakultet, Zagreb
17.
Kontrola kvaliteta šumskog sjemena
putem X-zraka — Ing. Ž. B o r z a n,
Šumarski fakultet, Zagreb
18.
Problem inkompatibilnosti i metode
premošćivanja inkompatibilnih barijera
kod šumskog drveća — Prof.
dr M. V i d a k o v i ć, Šumarski fakultet,
Zagreb
19.
Oplemenjivanje ariša — Prof. dr M.
V i d a k o v i ć, Šumarski fakultet, Zagreb
20.
Oplemenjivanje crnog i običnog bora
— Prof. dr M. V i d a k o v i ć, Šumarski
fakultet, Zagreb
21.
Oplemenjivanje stablastih vrba —
Doc. dr A. K r s t i n i ć, Šumarski
fakultet, Zagreb
22.
Oplemenjivanje crne johe — Doc. dr
A. K r s t i n i ć, Šumarski fakultet,
Zagreb
23.
Oplemeniivanje hrastova — Prof. dr
M. V i d a k o v i ć, Šumarski fakultet,
Zagreb
24.
Oplemenjivanje alepskog i brucijskog
bora — Doc. dr A. K r s t i n i ć, Šumarski
fakultet, Zagreb
25.
Oplemenjivanje lipa — Mr J. K a-
r a v 1 a, Šumarski fakultet, Zagreb
26.
Genetika i hortikultura — Prof. dr
M. Vidaković, Šumarski fakultet,
Zagreb
27.
Panel diskusija
28.
Ekskurzija na području OOUR Đurđevac
Još podrobnije obavijesti o održavanju
ovog tečaja dobit ćete ako se obratite
na organizatora:


Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju,
Šumarski fakultet, 41001
Zagreb, Šimunska c. 25 p. p. 178,
tel. 218-288, 218498, 218-307.