DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 157     <-- 157 -->        PDF

SEMINAR IZ ŠUMARSKE GENETIKE
od 31. I. — 12. II. 1977. g.


Općenito su poznata snažna dostignuća i perspektiva genetike u oplemenjinju
šumskog drveća, kao i uspješno rješavanje problema vezanih za sjemenarstvo,
radničarsku proizvodnju, podizanje kultura, uzgoj prirodnih sastojina i hortikulture.


Upravo iz navedenih razloga odlučila je Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju
Šumarskog fakulteta u Zagrebu da organizira kratki seminar iz genetike
i oplemenjivanju šumskog drveća.


Ovaj interesantan — ne samo sa znanstvenog nego i s praktičnog stajališta
— seminar održat će se (ukoliko se javi dovoljan broj polaznika) od 31. I. —


12. II. 1977. g. u Zagrebu i trajati će 5 dana zajedno s terenskom ekskurzijom.
Rok prijavljivanja za sudjelovanje na ovom seminaru je 15. XII. 1976. g. Troškove
održavanja ovoga tečaja treba pokriti kotizacija, koja će ovisiti o broju
polaznika.
Objavljujemo orijentacijski program ovoga veoma korisnog seminara za sve
inženjere i tehničare šumarstva, kao i druge srodne struke i grupe.


Predavanja


1.
Uvodno izlaganje — Prof. dr M. Vi—
Zakoni nasljeđivanja
da k o v i ć, Šumarski fakultet, Za—
Pojam klona, genotipa, ekotipa, fegreb
notipa, populacije, rase, provenijencije,
sjemenske baze, sjemen


2.
Značaj genetike u biljnoj proizvodnji
ske plantaže, half-sib i full-sib,Prof. dr S. B o r o j e v i ć, Rektor
potomstva, genetske dobiti, hete-


Univerziteta Novi Sad


rozisa i transgresije


3.
Kultura biljnog tkiva — Prof. dr Z.
9.
Osnovni pojmovi iz planiranja šumDevide
i dr S. Jelaska, Pri


skih pokusa — Doc. dr A. Krst:


rodoslovno-matematički fakultet, Za


n i ć, Šumarski fakultet, Zagreb


greb


10. Sjemenske baze četinjača i listača u
4.
Nove smjernice u šumarstvu — Prof.
SR Hrvatskoj


dr D. K 1 e p a c, Šumarski fakultet,
Zagreb 11. Problem cvatnje i plodonošenja u
sjemenskim objektima — Dr K


5.
Uloga genetike u zaštiti šuma — Prof.
Komlenović, Šumarski institut,


dr M. Android, Šumarski fakul


Jastrebarsko


tet, Zagreb


6.
Uspijevanje i adaptibilnost kultivira12.
Oplemenjivanje obične smreke —
nih klonova topola u SR Hrvatskoj Mr J. Gračan , Šumarski institut,
— Prof. dr. I. D e k a n i ć, Šumarski Jastrebarsko
fakultet, Zagreb
13. Dostignuća i perspektive oplemenji7.
Odnos i značaj ekoloških i nasljedvanja
topola — Mr V. G u z i n a, Innih
faktora u šumskoj proizvodnji — stitut za topolarstvo, Novi Sad
Prof. dr B. P r p i ć, Šumarski fakultet,
Zagreb 14. Izučavanje genetske varijabilnosti
šumskog drveća putem elektroforeze


8.
Osnovni pojmovi iz genetike i ople—
Mr V. G u z i n a, Institut za topomenjivanja
šumskog drveća — Prof. larstvo, Novi Sad
dr M. Vidaković
— Varijabilnost kvalitativnih i kvan15.
Problem i tumačenja interakcije getitativnih
svojstava notip x okolina kod šumskog drveća
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 158     <-- 158 -->        PDF

— Doc. dr A. K r s t i n i ć, Šumarski
fakultet Zagreb
16.
Dioba somatskih i spolnih stanica
kod šumskog drveća, novije metode
u izučavanju kariotipa, mutacije i
njihova indukcija — ing. Ž. Borz
a n, Šumarski fakultet, Zagreb
17.
Kontrola kvaliteta šumskog sjemena
putem X-zraka — Ing. Ž. B o r z a n,
Šumarski fakultet, Zagreb
18.
Problem inkompatibilnosti i metode
premošćivanja inkompatibilnih barijera
kod šumskog drveća — Prof.
dr M. V i d a k o v i ć, Šumarski fakultet,
Zagreb
19.
Oplemenjivanje ariša — Prof. dr M.
V i d a k o v i ć, Šumarski fakultet, Zagreb
20.
Oplemenjivanje crnog i običnog bora
— Prof. dr M. V i d a k o v i ć, Šumarski
fakultet, Zagreb
21.
Oplemenjivanje stablastih vrba —
Doc. dr A. K r s t i n i ć, Šumarski
fakultet, Zagreb
22.
Oplemenjivanje crne johe — Doc. dr
A. K r s t i n i ć, Šumarski fakultet,
Zagreb
23.
Oplemeniivanje hrastova — Prof. dr
M. V i d a k o v i ć, Šumarski fakultet,
Zagreb
24.
Oplemenjivanje alepskog i brucijskog
bora — Doc. dr A. K r s t i n i ć, Šumarski
fakultet, Zagreb
25.
Oplemenjivanje lipa — Mr J. K a-
r a v 1 a, Šumarski fakultet, Zagreb
26.
Genetika i hortikultura — Prof. dr
M. Vidaković, Šumarski fakultet,
Zagreb
27.
Panel diskusija
28.
Ekskurzija na području OOUR Đurđevac
Još podrobnije obavijesti o održavanju
ovog tečaja dobit ćete ako se obratite
na organizatora:


Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju,
Šumarski fakultet, 41001
Zagreb, Šimunska c. 25 p. p. 178,
tel. 218-288, 218498, 218-307.