DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 156     <-- 156 -->        PDF

SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske je
dobrovoljna i jedinstvena stručna društvena organizacija, koja okuplja
i udružuje inženjere i tehničare šumarstva i drvne industrije putem područnih
Šumarskih društava na terenu, kao i druge stručnjake koji s
uspjehom rade na poslovima struke.


Svoje programske stavove Savez IT izražava u skladu s ciljevima Socijalističkog
Saveza Radnog Naroda Hrvatske.


Kao svrhu udruživanja Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
postavio si je za cilj zadatak da:


potiče inženjere i tehničare šumarstva i drvne industrije na usavršavanje
kako bi što više došla do izražaja njihova inicijativa i stvaralački potencijal.


prati i iskorišćuje znanstvena i stručna dostignuća, suvremene tehničke procese
i načine postizanja visoke proizvodnosti u domovini i svijetu.
B daje stručna mišljenja o planovima, elaboratima, analizama i projekcijama
razvoja iz područja šumarstva i drvne industrije.


rješava konkretnu stručnu problematiku, kao i stručno-tehnička, privredna i
društvena pitanja.


njeguje, razvija i izdiže moralno-politički lik stručnjaka šumarstva i drvne
industrije, kao i etičku vrijednost IT-poziva, vodi brigu o položaju, interesima
i društvenom ugledu IT kao i područnih šumarskih društava.


radi na propagandi popularizaciji struke, akcijama pošumljavanja, obnovi
šuma i zaštiti čovjekove okoline, kao i na razvijanju prirodnih i tehničkih znanosti
i prakse.
organizira aktualna stručna predavanja, izložbe, ekskurzije, savjetovanja, kongrese
i si.


izdaje — već 100 godina neprekidno — svoj društveni časopis »Šumarski list«,
znanstvene i stručne knjige i priručnike, sve vrste obrazaca i tiskanica potrebnih
u šumarstvu, kao i ostale stručne publikacije, kojima olakšava rad, usavršava
i podiže stručnost svojega članstva.


surađuje s narodnim vlastima, društveno-političkim zajednicama, radnim organizacijama
po pitanju struke, obrazovanja i odgoja kadrova.


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske i područna Šumarska
društva na terenu su slobodna tribina, gdje stručnjaci iznose svoja
mišljenja, i oslobođeni su svih mogućih obaveza i pritisaka uslovljenih
radnim mjestom ili ustanovom u kojoj rade.