DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 14     <-- 14 -->        PDF

zatim blizu 11000 rali šaš, trstika i si. te oko 10 000 rali gradilišta, nasipi i putevi.
Saznajemo i to da je »jedna od najljepših i uzpješnijih kulturah ona od godine
1872. koja je žirom od slavonskih hrastovah posađena« te »da ovi hrastići
očevidno uzpijevaju bolje, nego li drugi hrastići susjednih kulturah od domaćeg
žira«. To je bila kultura u šumi »Biiziglitz«. Inače sadnja hrastovog žira vršila
se u potpuno obrađeno tlo. Okopavanje kultura prvih godina osigurano je besplatno
tako, što su pojedinci između redova hrasta uzgajali okopavine (kukuruz
ili krumpir, dok se »grah i tikve ne smiju saditi, jer mladim biljkam škode«.


4. Osim prvog sveska ostala tri imaju vijesti iz »KNJIŽEVNOSTI«. U drugom
svesku pod tim naslovom obavještava se, da je »nadšumar đakovačkog vlastelinstva
gosp. Vatroslav Račk i napisao na hrvatskom jeziku dva dielca u maloj
osmini jedno o »o sječi i naravnom pomlađivanju šuma«, a drugo
o »šumarskoj lučbi« uz napomenu da se po cijeni od 50 krajcara mogu
naručiti kod autora.* Zatim slijedi obavještenje, da je Hrv.-slav. šumarsko društvo
od Koruškog šumarskog društva u Celovcu primilo 20 primjeraka na slovenskom
jeziku pisane »Tablic e za utvrđivanje mase oblovine, cijepanog i piljenog
drva te žežnica u metričkoj mjeri«.** te saopćenje V. Cermana o
izdavanju »Deset zapoviedi šumarstva«. Radi se o plakatima koje, na
češkom odnosno na njemačkom jeziku, izdaje uredništvo češkog šumarskog lista
»HAJ« (vlasnik J. I. Doležal u Kranovi kod Pardubica). U koliko bi narudžba
iznosi najmanje 100 komada, tada bi, uz cijenu od 1 forinte, plakati bili s tekstom
na hrvatskom jeziku.
U III svesku »svakom našem šumaru i prijatelju šumarstva« preporuča se
»strukovno djelo« H. v. Guttenberga »Gojenje šumah s´navlastitim
obzirom na Dalmaciju i Istru« izvorno napisano na talijanskom
jeziku, a na hrvatski ga je preveo »gosp. Krunoslav Jo v ić, učitelj na c. k.
velikom gimnazijom u Zadru«.


U IV svesku objavljeno je treće izdanje J. Wesseli-ja »Naše današnje
stanje o brstu i b r s t i k u « te da će od 1. siječnja 1878. godine izlaziti,
u Sisku i Beču, tjednik pod naslovom »Austro-ugarski trgovački list
za šumsk e proizvode« , koji će »cielu drvarsku trgovinu austro-ugar. monarkije,
a napose h-rvatsko-slavonsku razpravljati«.


5. Iz razjašnjenja uredništva Šumarskog lista o »Pism u nadšumar a
Račkoga , uvrštenog u »»Primorcu«« (u Raznim vijestima II svezak) saznajemo,
da je Račkome vraćen jedan članak s molbom da ga prevede na njemački
za njemačko izdanje Š.l. Rački je na to traženje Uredništva oštro reagirao u
novinama »PRIMORAC« (koji je izlazio tri put tjedno u Kraljevici). Ovo podulje
pismo Račkoga objavljeno je u »Primorcu« 1. IV 1877. god. — i iz njega saznajemo
da se radi o »većoj razpravi, o sućstvu strži i bieli s gle*
Knjiga »O sječi i gojenju šuma«, kako u stvari glasi naziv, V. Račkoga prikazana
je, uz ostali njegov literarni rad u Šumarskom listu 1971. god. (str. 332).
** Metarski sistem uveden je u Hrvatsku (sa Slavonijom) 1873. godine (u
Francuskoj 1799, a u Engleskoj tek od 15. II 1971), a u austrijskoj poli a.-u.
Monarhije s 1. I 1876. godine, pa su prema tome »Tablice...« Koruškog šumarskog
društvi bile i te kako aktualne.