DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 131     <-- 131 -->        PDF

XIV. CRTEŽI-POLUKARIKATURE
radovi slikara-ilustratora-poete Josipa Ćosića — Zagreb


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Povijesni trenutak šumara i drvara Hrvatske
u čijim se rukama i na brizi nalaze naše šume!


Karikature šumara-drvara ovoga panoptikuma razvrstane
su po skupininama i alfabetski poredane.


Skupine karikatura:


A. RUKOVODSTVO
B. ŽENE U ŠUMARSTVU
C. ŠUMARI — UMIROVLJENICI
D. ZNANSTVENICI — PROFESORI
E. ŠUMARSKA OPERATIVA
F. SLIKARI-PJESNICI ŠUMARI
G. DRVNO-INDUSTRIJSKA OPERATIVA


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 133     <-- 133 -->        PDF

A. RUKOVODSTVO
r.KHEBL


Ing. R. Pavlović Ing. F. Knebl


J.TOMAŠevJItl


Ing. S. Tomaševski Ing. T. Krnjak
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 134     <-- 134 -->        PDF

B. ŽENE U ŠUMARSTVU
ft BABUN


Ing. B. Spudić (Delnice) Branka Bađun (tehn. urednik Š. L.)


C. ŠUMARI — UMIROVLJENICI
M»U7ftOV/C


Ing. M. Butković (Zagreb) Ing. B. Čop (Zagreb)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 135     <-- 135 -->        PDF

Ing. R. Chylak (Delnice) Ing. M. Drndelić (Bjelovar)


V. FASAIĆ
2. HAJtlN
foot &* tiL-


VCir? -fco
JOSEPH//AyfcA/


Ing. V. Fašaić (Zagreb) ng. Ž. Hajdin (Zagreb)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 136     <-- 136 -->        PDF

ft HUKJkA


mm uRHAfoo-


"Tec 4a#n /!VtFrfivica> olrtrfno


Ing. D. Hanzel (SI. Požega) Ing. B. Hruška (Zagreb)Ing. V. Lacković (Bjelovar) Ing. T. Lucarić (Vinkovci)
420
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 142     <-- 142 -->        PDF

lofetl


JL


Tehn. F. Bruketa (Mrkopalj) Ing. I. Došen (Delnice)


»fcOfcf«


IDUUKMM


JĆ*
Ing. z. Dulikrava (Topusko) Ing. N. Goger (Zagreb)
426
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 143     <-- 143 -->        PDF

Mr. J. Gračan (Jastrebarsko) ng. I. Hajek (Našice)


Ing. T. Heski (Vrbovsko) Ing. V. Hibler (Senj)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 144     <-- 144 -->        PDF

V. IGKČIČ
Ing. S. Horvatinović (Vinkovci) Ing. V. Igrčić (Zagreb)


Ing. S. Ivković (Našice) ng. F. Kolar (Virovitica)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 137     <-- 137 -->        PDF

ontKovc


.3


/


J0<


Ing. M. Mužinić (Split)


Ing. O. Piškorić (Zagreb)


vioC


A. Uttmi
JC«


Ing. V. Supek (Zagreb)


Ing. A. šerbetić (Zagreb)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 138     <-- 138 -->        PDF

D. Tonković [Vinkovci)
Ing. V. Špoljarić (Zagreb)


Ing. I. Zukina (Varaždin)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 139     <-- 139 -->        PDF

D. ZNANSTVENICI — PROFESORI
Dr. S. Bađun (Zagreb)


Dr. R. Benić (Zagreb)


Akademik P. Fukarek (Sarajevo)


Dr. B. Kraljić (Zagreb)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 140     <-- 140 -->        PDF

Dr. Z. Potočić (Zagreb)


Dr. A. Krstinić (Zagreb)


Ing. J. Safar (Zagreb)


Dr. B. Prpić (Zagreb)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 141     <-- 141 -->        PDF

E. ŠUMARSKA OPERATIVA
M. AHt>***´*
Ing. M. Andrašek (Vinkovci)
/
JCf
Ing. V. Babić (N. Gradiška)
A.t*HČI*A
I.BUAM.


# orL


su ´


Tehn. A. Benčina (Delnice) Tehn. E. Bregar (Jastrebarsko)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 145     <-- 145 -->        PDF

V. KOHICA
Tehn. B. Končar (Plitvice) Ing. V. Korica (Rijeka)


M.MMRSICI


F. LAMPI
Ing. M. Kotarski (N. Gradiška) Ing. F. Lampi (Varaždin)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 146     <-- 146 -->        PDF

5.LUKAUC


Ing. S. Lukačić (Duga Resa) Tehn. J. Malnar (Prezid)


Ing. P. Maljković (Pod. Slatina) Ing. Đ. Matezić (Našice)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 147     <-- 147 -->        PDF

2 . MAUftlN
JQf


ing. I. Matošević (Vinkovci) Ing. Z. Maurin (SI. Požega)


ÜWZUR


Ing. V. Mezlar (Klana) Tehn. D. Mirić (Plitvice)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 148     <-- 148 -->        PDF

Ing. B. Momčilović (Ogulin) Ing. A. Mudrovčić (Zagreb)


t^s^srnt/dnafa.


/


3C;


Ing. P. Nežić (Ogulin) Tehn. J. Pancirov (Šibenik)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 149     <-- 149 -->        PDF

Ing. J. Pavelić (Senj) Ing. B. Pešut (Ogulin)


B.ncSE


KPFTIUN0WC


*i


Tehn. M. Petranović (Delnice) Ing. B. Pleše (Vrbovsko)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 150     <-- 150 -->        PDF

AM.*´«


Ing. D. Pletikapić (N. Gradiška) Ing. D. Prgin (Šibenik)


»SM«»«*


Ing. S. Relić (Podr. Slatina) Ing. D. Smojver (N. Gradiška)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 151     <-- 151 -->        PDF

a Sine


Ing. N. šepić (Pula) Tehn. M. špigelski (Karlovac)


*.ST ms ti/ &.7VU.CIC


Ing. R. štraser (Zagreb) Ing. B. Tkalčić (Zadar)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 152     <-- 152 -->        PDF

b. vi tic
/


Ing. R. Tomek (Koprivnica) Ine). D. Videc (Varaždin)


t. VilliK
SVAMXeviC


I


ing. E. Vilček (N. Gradiška) Ing. S. Vanjković (Karlovac)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 153     <-- 153 -->        PDF

Ing. Z. Zemčak (Bjelovar)


F. SLIKARI — PJESNICI: ŠUMARI
Ing. K. Posavec (Gospić) Tehn. M. Rajčić (Šibenik)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 154     <-- 154 -->        PDF

G. DRVNO-INDUSTRIJSKA OPERATIVA
i.J.8U70JMC


Ing. D. Brkanović (Zagreb) Ing. Lj. Butorac (N. Vinodol)


Ing. I. Dusper (Đurđenovac) Ing. F. Grospić (Perušić)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 155     <-- 155 -->        PDF

LKUXMAMtC


Ing. D. Kirasić (Zagreb) Ing. I. Kuzmanić (Zagreb)


Ing. J. Tomić (Zagreb) Ing. Ž. Visnjevec (Zagreb)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 156     <-- 156 -->        PDF

SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske je
dobrovoljna i jedinstvena stručna društvena organizacija, koja okuplja
i udružuje inženjere i tehničare šumarstva i drvne industrije putem područnih
Šumarskih društava na terenu, kao i druge stručnjake koji s
uspjehom rade na poslovima struke.


Svoje programske stavove Savez IT izražava u skladu s ciljevima Socijalističkog
Saveza Radnog Naroda Hrvatske.


Kao svrhu udruživanja Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
postavio si je za cilj zadatak da:


potiče inženjere i tehničare šumarstva i drvne industrije na usavršavanje
kako bi što više došla do izražaja njihova inicijativa i stvaralački potencijal.


prati i iskorišćuje znanstvena i stručna dostignuća, suvremene tehničke procese
i načine postizanja visoke proizvodnosti u domovini i svijetu.
B daje stručna mišljenja o planovima, elaboratima, analizama i projekcijama
razvoja iz područja šumarstva i drvne industrije.


rješava konkretnu stručnu problematiku, kao i stručno-tehnička, privredna i
društvena pitanja.


njeguje, razvija i izdiže moralno-politički lik stručnjaka šumarstva i drvne
industrije, kao i etičku vrijednost IT-poziva, vodi brigu o položaju, interesima
i društvenom ugledu IT kao i područnih šumarskih društava.


radi na propagandi popularizaciji struke, akcijama pošumljavanja, obnovi
šuma i zaštiti čovjekove okoline, kao i na razvijanju prirodnih i tehničkih znanosti
i prakse.
organizira aktualna stručna predavanja, izložbe, ekskurzije, savjetovanja, kongrese
i si.


izdaje — već 100 godina neprekidno — svoj društveni časopis »Šumarski list«,
znanstvene i stručne knjige i priručnike, sve vrste obrazaca i tiskanica potrebnih
u šumarstvu, kao i ostale stručne publikacije, kojima olakšava rad, usavršava
i podiže stručnost svojega članstva.


surađuje s narodnim vlastima, društveno-političkim zajednicama, radnim organizacijama
po pitanju struke, obrazovanja i odgoja kadrova.


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske i područna Šumarska
društva na terenu su slobodna tribina, gdje stručnjaci iznose svoja
mišljenja, i oslobođeni su svih mogućih obaveza i pritisaka uslovljenih
radnim mjestom ili ustanovom u kojoj rade.