DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 125     <-- 125 -->        PDF

XIII. ZAGLAVAK
Statistički podaci o broju učesnika


Kako smo već naprijed objavili jubilarnoj proslavi povodom 130. obljetnice
osnutka Hrvatsko-slavonskog Šumarskog društva, 100. godišnjici neprekidnog izlaženja
Šumarskog lista i 35. godišnjici Narodnog ustanka, koja je održana u hotelu
Intercontinentalu u Zagrebu 11. VI 1976. g., prisustovalo je 450 sudionika.


Grupiramo li učesnike po područjima Šumskih gospodarstava i drv. industrije
u proslavi izgleda ovako:


sudionika


1.
Zagreb i okolina 195
2.
Slavonija (Osijek, Vinkovci, SI. Brod, SI. Požega, Našice,
Nova Gradiška, Podr. Slatina i dr. 115
3.
Podravina (Bjelovar, Koprivnica, Virovitica, Podr.
Slatina i si.) 35
4.
Banija i Kordun (Sisak, Karlovac i si.) 31
5.
Hrv. Zagorje (Varaždin, Krapina, Čakovec, Ivanec
i Ludbreg) 14
6.
Gorski Kotar (Delnice, Ogulin, Vrbovsko i si.) 13
7.
Lika (Gospić, Otočac, i si.) 8
8.
Dalmacija (Zadar, Split, Šibenik i dr.) 6
9.
Hrv. Primorje (Rijeka, Senj, Karlobag i dr.) 11
10. Istra (Pula, Buzet i dr.)
4
11. Ostale SR
18
Svega: 450


Grupiramo li sudionike po privrednim i neprivrednim radnim organizacijama
ispada ovako:
sudionika


1.
Šumara 309
2.
DIP-ovaca 12
3.
Promet, trgovina 11
4.
ŠF, instituti, škole i si. 24
5.
Umirovljenici 32
6.
Gostiju iz drugih SR 18
7. Nešumara
44
Svega: 450


Novčani doprinos radnih organizacija i troškovi proslave


Prije nego što završimo ovaj prikaz odvijanja programa Svečane akademije
povodom trostrukog jubileja Saveza potrebno je objaviti imena radnih organizacija
koje su svojim novčanim doprinosima pomogle pokriti troškove ovoga
slavlja šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Obzirom na značaj ovog trostrukog
jubileja, kao i da se je izvedba cjelokupnog programa odvijala u najreprezentativnijem
hotelu Hrvatske i Jugoslavije troškovi ove slave i nisu tako visoki!


Savez IT zahvaljuje se svima darovateljima novčanih doprinosa, imajući pri
tom u vidu da je to bila slava čitave zelene struke. Istodobno se zahvaljuje i
ističe i sve one, koji su i na drugi način pomogli u realizaciji izvedenog dnevnog
reda Svečane akademije. Tu — u prvom redu — Savez duguje zahvalnost Folklornoj
skupini ŠG »Hrast« — Vinkovci, pa pjevačkom oktetu »Gorani« iz Zagreba,
Šumariji — Zagreb za isporuku jelovih stabala, Šumarijama: Zadar i Vukovar
(isporuka češera, crnog oraha i si.).


409
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Iskaz radnih organizacija koje su doznačile novčani doprinos Savezu
IT Šumarstva i drv. industrije Hrvatske za pokriće troškova jubilarne
proslave. Stanje na dan 15. IX. 1976. godine.


I.
ŠUMSKA GOSPODARSTVA — ŠUMARIJE
dinara


1.
Šumsko gospodarstvo — N. Gradiška 10.000
Šumarije
————
——


Kutina 1.000
Nova Gradiška 3.000
Nova Kapela
Novoselec
3.000
1.000
Novska 2.000
Okučani 1.000
21.000


2.
Šumsko gospodarstvo — Zagreb 1.000
Šumarije
— Donja Stubica
1.000
— Dugo Selo
1.000
— Remetinec
2.000

Krapina 1.000
— Samobor
1.000
— Velika Gorica
1.000
— Zlatar
1.000
— Hortikultura (Zagreb)
1.000
— Transport (Zagreb)
500
10.500


3.
Šumsko gospodarstvo i šumarije — Vinkovci 10.000
4.
Šumsko gospodarstvo — Bjelovar —
Šumarije
— Miokovićevo
2.000
— Virovitica
2.000
— Lipik
2.000
— Velika Pisamca
2.500
8.500


5.
Šumsko gospodarstvo — Našice 1.000
Šumarije
— Đurđenovac
1.000
— Koska
1.000
— SI. Drenovac
1.000
— SI. Orahovica
1.000
— D. Miholjac
1.000
— Cestogradnja (Našice)
1.000
— Mehanizacija (Našice)
1.000
8.000


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 127     <-- 127 -->        PDF

dinara


6. Šumsko gospodarstvo — Delnice 2.000
Šumarije
— Delnice 2.000
— Fužine 2.000
— Rijeka 500
6.500


7. Šumsko gospodarstvo — SI. Požega 6.000
8. Šumsko gospodarstvo — Osijek 3.000
Šumarije
— Đakovo 1.000
— Osijek 1.000
— Valpovo 1.000
6.000


9. Šumsko gospodarstvo — Koprivnica 3.000
Šumarija
— Đurđevac 1.000
4.000


10. Šumsko gospodarstvo — Podr. Slatina 3.000
11. Šumsko gospodarstvo — Varaždin —
Šumarije
— Ludbreg 1.000
— Varaždin 2.000
3.000
12. Šumsko gospodarstvo — Sisak —
Šumarije
— Petrinja 1.000
— Pokupsko 1.000
— Sisak 1.000
3.000
13. Šumsko gospodarstvo — Senj —
Šumarije
— Crikvenica 500
— Jablanac 500
— Krasno 1.000
— Senj 500
2.500
411
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 128     <-- 128 -->        PDF

dinara


14.
Šumsko gospodarstvo — SI. Brod 2.000
15.
Šumsko gospodarstvo — Gospić —
Šumarije
— Udbina
1.000
— Vrhovine
500
1.500


16.
Šumsko gospodarstvo — Buzet 1.000
17.
Šumsko gospodarstvo — Karlovac —
Šumarija
— Pisarovina
1.000
1.000


18.
Šumsko gospodarstvo — Ogulin —
Šumarija
— Gomirje
1.000
1.000


Svega 1. 98.500


II.
Poslovna udruženja promet-trgovlna, DIP-ovi i dr.
1. Drvo — Rijeka
5.000
2. Exportdrvo-Zagreb: zajed. službe
1.000
— Vanjska trgovina
2.500
3. ŠPP. »Slavonska šuma« — Vinkovci
3.000
4. Poslov. udr. drv. ind. — Zagreb
3.000
5. Jadran: export-import, Sežana
3.000
6. ŠTP »Kras« — Šibenik
2.000
7. Poslov. udr. šum. privr. org. — Zagreb
2.000
8. Šumarski institut — Jastrebarsko
1.500
9. »Zelenilo« — Karlovac
1.000
10.
Poslov. zajed. šum. i drv. ind. — Bjelovar 1.000
11.
Drv. industrija — Čabar 1.000
12.
»Drava« — tvornica žigica — Osijek 1.000
13.
DIK — Pakrac 900
Svega II. 27.900


III.
Šumarska društva
1. Šumarsko društvo — Virovitica
1.500
2. Šumarsko društvo — Bjelovar
1.000
3. Šumarsko društvo — Ogulin
1.000
4. Šumarsko društvo — Senj
1.000
Svega III. 4.500


412
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 129     <-- 129 -->        PDF

dinara


IV. Samoupravne interesne zajednice
1. SIZ odgoja i usmjer. obrazovanja — Zagreb 50.000
2. SIZ za naučni rad SR Hrvatske 35.000
Svega IV. 85.000


Rekapitulacija


I. Šumska gospodarstva i šumarije 98.500
II. Poslov. udruženja, promet, DIP-ovi i dr. 27.900
III. Šumska društva 4.500
IV. Samoupravne interesne zajednice 85.000
Sveukupno: 215.900


Troškovi jubilarne proslave


1. Inter-continental 118.129,00
2. Organizacija izložbe 17,920,30
3. Pripremni radovi — režija 96.563,70
4. Razno (tiskara, značke, diplome, medalje i dr) 32.725,20
Sveukupno: 265.338,20


Završavamo ovaj prikaz trostrukog jubileja stihovima pjesnika Miroslava
Mađera, posuđenih iz svečanog reoitala »Oda šumi i slavljeniku«:


TI SI NAŠ, STOLJETNI ŠUMARSKI LISTU


TI SI NAŠ SAVEZU INŽENJERA I TEHNIČARA


ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE!


TI SI NAŠ I S NAMA UVIJEK BUDI!


U OVOM TRENUTKU, U SRCU SLAVLJA
TVOJ ZLATNI VIJEK SE JAVLJA
BUDI NAM U SRCU, ČUVAJ NAS I SLUŽI
RASTI, BUJAJ, ŠIRI SVOJA ZELENA KRILA^


SLAVIMO TE I ČESTITAMO!
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 130     <-- 130 -->        PDF

414