DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 122     <-- 122 -->        PDF

5.
BOGOSLAVA KOSOVIĆA (1871—1949). Tajnik ŠD i urednik
ŠL (1912—1916), stručni pisac i si.
6.
ANDRIJE PETRACIĆA (1879—1958). Profesor ŠF — Zagreb,
uzgajanje šuma i dendrologija), društveni predsjednik i
urednik ŠL (1917—1921).
7.
ANTUNA LEVAKOVIĆA (1885—1955). Profesor ŠF — Zagreb
(dendrometrija), urednik ŠL 1929—1940 g. i Glasnika
za šumske pokuse od br. 1—11 (1922—1955).
8.
ALEKSANDRA UGRENOVIĆA (1883—1958). Akademik, prof.
ŠF — Zagreb, urednik ŠL 1925—1928, pisac brojnih stručnih
djela, glavni urednik Šumarske enciklopedije Jug. leksikograf,
zavoda i dr.
9.
ĐURE NENADIĆA (1876—1966) Profesor ŠF — Zagreb (uređivanje
šuma), predsjednik ŠD, stručni pisac i izdavač
Šumarskog kalendara.
10.
MILANA ANIĆA (1906—1968). Profesor ŠF — Zagreb, akademik,
predsjednik ŠD i urednik ŠL (1945—46).
11.
ALFONSA KAUDERSA (1878—1966). Profesor i struč. pisac,
stručnjak za uzgajanje šuma, pošumljavanje krša. Sastavio
Šumarsku bibliografiju I i II (1846—1956).
12.
IVANA SMILAJA (1894—1957). Izvanredni poznavalac slavonskih
hrastika, društveni odbornik.
13.
BORIVOJA EMROVIĆA (1912—1970). Prof. ŠF — Zagreb
dendrometrija i biometrika)
Oskar Agić, šumarski velikan Slavonije prof. dr. Antun Levaković