DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 121     <-- 121 -->        PDF

XII. OBILAZAK GROBOVA ZASLUŽNIH VELIKANA
U oči dana održavanja proslave trostrukog jubileja (10. VI. 1976. g.)
obišla je grupa studenata Šumarskog fakulteta u Zagrebu posljednja počivališta
zaslužnih društvenih i stručnih velikana, koji su pokopani na zagrebačkom
groblju na Mirogoju. Tom prilikom profesori ŠF — Zagreb: dr


B. Prpić, dr. A. Pranjiić i mr. A. Vranković, koji su predvodili ovu grupu,
održali su na grobovima komemorativno slova i govorili o stručnm i društvenim
zaslugama sahranjenih velikana.
Lovorovi posmrtni vijenci s vrpcom i natpisom: »Hvala i slava! —
Savez IT šumarstva d drvne industrije Hrvatske« položeni su na grobove:


Ante Tomić. prvi presdjednik HSŠD (1803—1894)


1.
ANTE TOMIĆA (rođ. 1803 — umro 1894). Osnivač (1846)
i prvi predsjednik obnovljenog Hrvatsko-slavonskog Šumarskog
društva (1876).
2.
VLADOJA KÖRÖSKENJIJA (1845—1877). Prvi tajnik obnovljenog
Šumarskog društva (1876). Napisao prvo djelo »Obće
šumarstvo« 1873. g. na hrvatskom jeziku.
3.
FRANA KESTERCANEKA (1856—1915). Osnivač i prof. Šumarske
akademije, tajnik ŠD, urednik ŠL 1881—1886 i
1905 —1908 g.
4.
JOSIPA ETTINGERA (1822—1908). Osnivač obnovljenog ŠD,
veoma plodan stručni pisac, dendrolog, lovac i ornitolog.
405
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 122     <-- 122 -->        PDF

5.
BOGOSLAVA KOSOVIĆA (1871—1949). Tajnik ŠD i urednik
ŠL (1912—1916), stručni pisac i si.
6.
ANDRIJE PETRACIĆA (1879—1958). Profesor ŠF — Zagreb,
uzgajanje šuma i dendrologija), društveni predsjednik i
urednik ŠL (1917—1921).
7.
ANTUNA LEVAKOVIĆA (1885—1955). Profesor ŠF — Zagreb
(dendrometrija), urednik ŠL 1929—1940 g. i Glasnika
za šumske pokuse od br. 1—11 (1922—1955).
8.
ALEKSANDRA UGRENOVIĆA (1883—1958). Akademik, prof.
ŠF — Zagreb, urednik ŠL 1925—1928, pisac brojnih stručnih
djela, glavni urednik Šumarske enciklopedije Jug. leksikograf,
zavoda i dr.
9.
ĐURE NENADIĆA (1876—1966) Profesor ŠF — Zagreb (uređivanje
šuma), predsjednik ŠD, stručni pisac i izdavač
Šumarskog kalendara.
10.
MILANA ANIĆA (1906—1968). Profesor ŠF — Zagreb, akademik,
predsjednik ŠD i urednik ŠL (1945—46).
11.
ALFONSA KAUDERSA (1878—1966). Profesor i struč. pisac,
stručnjak za uzgajanje šuma, pošumljavanje krša. Sastavio
Šumarsku bibliografiju I i II (1846—1956).
12.
IVANA SMILAJA (1894—1957). Izvanredni poznavalac slavonskih
hrastika, društveni odbornik.
13.
BORIVOJA EMROVIĆA (1912—1970). Prof. ŠF — Zagreb
dendrometrija i biometrika)
Oskar Agić, šumarski velikan Slavonije prof. dr. Antun Levaković
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 123     <-- 123 -->        PDF

i
Nikola Vežić — legendarni šumar drniške Šime Grubišić — pokretač obnove kraških šuma
krajine (1855—1318) i otkrivač kipara I. Meštrovića (1856—1928)


Adam Dahe* — šumar šibenske krajine (1867—1938) Mate Baranović, šumarski pionir krasa (1867—1939)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Ing. Milivoj Crncfak, šumarski veteran Ing. Ivan Smilaj — veliki šumar Hrvatske


14.
IVE HORVATA (1897—1963). Prof. Filozof, fakult. — Zgb,
biljni sociolog, istraživač planinske vegetacije i šuma. Veoma
plodan stručni pisac.
15.
IVE PEVALEKA (1893—1967). Prof. Polj. šum. fakult. u Zagrebu,
akademik. Napisao brojne botan. radove, zbirno djelo
Flora Croatica, Biodinamika Plitvičkih jezera i dr.
U ime cjelokupnog današnjeg šumarstva i drvne industrije Hrvatske
još jednom: HVALA VAM i SLAVA, kao i onim mnogobrojnim entuzijastima-
šumarima, koji nisu više među nama!