DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 108     <-- 108 -->        PDF

IX. DOKUMENTI
O RADU OBLASNOG NARODNOG OSLOBODILAČKOG ODBORA ZA


SLAVONIJU NA ORGANIZACIJI ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


U VRIJEME NOB-a


Posebno mjesto na izložbi predstavljalo je »šumarstvo u NOB-i«, koje
je prikupio i ustupio nam ing. Teodor Peleš. Mi ovdje objavljujemo pregledne
iskaze: 1. Dokumenti o radu Oblasnog Narodnog Odbora za Slavoniju
na organizaciji šumarstva i drvne industrije u vrijeme NOB-e i 2.
Spisak učesnika NOB-e koji su sudjelovali u organizaciji šumarstva i drvne
industrije u vrijeme NOB-e — na području Slavonije — prema naprijed
navedenim, raspoloživim dokumentima Oblasnog NOO-a. Materijali se odnose
na period 1943—1945. g.


1.
(Zvečevo), 31. X. 1943. Upute OBL. NOO-a o čuvanju šuma i o
opskrbi naroda ogrijevnim i građevnim drvetom
2.
Čazma, 21. I. 1944. Proglas svim gospodarskim i tehničkim stručnjacima
kao i ostaloj inteligenciji, svim majstorima i praktičnim
radnicima koji se još uvijek nalaze u službi okupatora
3.
(Zvečevo), 6. II. 1944. Upute OBL. NOO-a o provedbi nedjelje
šumarstva i letak za umnožavanje pod naslovom ČUVAJMO I
ŠTEDIMO NASE ŠUME
4.
(Voćin), 4. II. 1944. Poziv OBL. NOO-a šumarskim stručnjacima
za zasjedanje u Voćinu na 18. i 19. II. 1944.
5.
(Voćin), 15. II. 1944. Privremene tabele za kubisanje stabala u
dubećem stanju i obrasci brojne knjige i spiska o podjeli ogrijevnog
i građevnog drveta stanovništvu
6.
(Voćin), 15. II. 1944. Privremene upute OBL. NOO-a za organizaciju
šumarske službe
7.
(Voćin), 16. II. 1944. Dopis OBL. Noo-a Kotarskom NOO-u u SI.
Požega radi zamjene 2.000 prm ogrijevnog drveta za živežne namirnice
putem firmi Fleissig, Hrust i Gagić
8.
(Voćin), 19. II. 1944. Zabilješke sa savjetovanja šumarskih stručnjaka
u Voćinu na 18. i 19. II. 1944.
9.
(Voćin), 20. II. 1944. Dopis OBL. NOO-a štabu Vl-og Korpusa
NOV i POJ o organizaciji šumarske službe pri OBL. NOO-u
10.
(Bučje), 11. III. 1944. Zapisnik plenuma gospodarskih i prehranbenih
komisija Okružnog NOO-a za Novu Gradišku
11.
(Voćin), 12. III. 1944. Izvještaj T. Peleša, člana Gospodarske komisije
OBL. NOO-a o radu na organizaciji gospodarskih komisija
na području okružnog NOO-a za Novu Gradišku
12.
(Zvečevo), 29. III. 1944. Dopis ing. B. Copa, šefa Tehničkog odsjeka
Vl-og Korpusa o stanju šume Djedovice
13.
(Zvečevo), 4. IV. 1944. Okružnica OBL. NOO-a o potrebi suzbijanja
napada potkornjaka na četinjarske šume
14.
(Zvečevo), 4. IV. 1944. Dopis OBL. NOO-a štabu Vl-og Korpusa
o postupku pri sječi drveta
15.
(Zvečevo), 26. IV. 1944. Upitnik OBL. NOO-a za izvještaje po šumarstvu
16.
(Bilogora), 4. V. 1944. Zabilješka u VIJESTIMA Okružnog NOO-a
Virovitica da je omladina zasadila 19.000 sadnica bora, jele i
smreke
17.
(Zvečevo), 10. V. 1944. Formular ZAVNOH-a za dostavljanje izvještaja
Gospodarskih komisija
18.
(Zvečevo), 6. VI. 1944. Upute OBL. NOO-a za administrativnu
organizaciju Narodno-oslobodilačkog fonda
19.
(Zvečevo), 30. VI. 1944. Izještaj T. Peleša o radu na području
Okružnog NOO-a Nova Gradiška
20.
(Topusko), 12. VII. 1944. Primjedbe ZAVNOH-a na PRIVREMENE
UPUTE ZA ORGANIZACIJU ŠUMARSKE SLUŽBE


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 109     <-- 109 -->        PDF

21.
(Zvečevo), 31. VII. 1944. izvještaj T. Peleša o radu na području
Obi. NOO-a
22.
(Topusko), 9. VIII. 1944. Dopis ZAVNOH-a OBL. NOO-u radi savjetovanja
šumarskih stručnjaka o aktualnim šumarskim pitanjima
i o sakupljanju podataka potrebnih za obnovu zemlje
23.
(Topusko), 9. VIII. 1944. Dopis ZAVNOH-a OBL. NOO-u o upotrebi
brsta za stočnu hranu
24.
(Zvečevo), 20. VIII. 1944, Zapisnik plenarnog sastanka okružnih
Gospodarskih komisija OBL. NOO-a za SLAVONIJU
25.
(Zvečevo), 10. IX. 1944. Obrazac uvjerenja o pohađanju šumarskog
kursa pri OBLASNOM NOO-u za SLAVONIJU
26.
(Zvečevo), 15. IX. 1944. Opće upute OBL. NOO-a za rad povjerenika
kod privrednih poduzeća.
27.
(Zvečevo), 29. IX. 1944. Dopis OBL. NOO-a OKR. NOO-u BJELOVAR
o organizaciji šumarske službe
28.
Požega, 3. X. 1944. Zapisnik sa savjetovanja šumarskih stručnjaka
kotarskog NOO-a Požega
29.
(Kutjevo), 10. X. 1944. Spisak ustanova šumarske službe na oslobođenom
teritoriju Slavonije.
30.
(Kutjevo), 15. X. 1944. Spisak šumskih površina po vrsti vlasništva,
po kotarskim NOO-ima na području OBL. NOO-a za
SLAVONIJU
31.
(Virovitica). 3. X. 1944. Izvještaj Kot. NOO-a Virovitica o izrađenim
i izdanim šumskim proizvodima
32.
(Kutjevo), 12. X. 1944. Upute OBL. NOO-a o snabdjevanju potrošača
drvetom
33.
(Kutjevo), 12. X. 1944. Prijedlog izmjena PRIVREMENIH UPUTA
ZA ORGANIZACIJU ŠUMARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU OBLASNOG
NOO-a za SLAVONIJU
34.
(Kutjevo), 15. X. 1944. Kalkulacija za ogrijevno drvo za potrebe
grada Daruvara i uslovi rada
35.
(Kutjevo), 28. X. 1944. Spisak najhitnijih potreba za prvih 6 mjeseci
po oslobođenju za potrebe šumske privrede Slavonije
36.
(Topusko), 30. X. 1944. Upute ZAVNOH-a za preuzimanje šumarskih
nadleštava
37.
(Kutjevo), 2. XI. 1944. Prijedlog pravilnika o osnivanju i rukovanju
šumskim fondom
38.
(Kutjevo), 4. XI. 1944. Dopis OBL. NOO-a štabu Vl-og KORPUSA
NOV i POJ radi očuvanja šumarskih ustanova od uništavanja
39.
(Kutjevo), 6. XI. 1944. Upute OBL. NOO-a o preuzimanju šumskih
ustanova i preduzeća
40.
(Kutjevo), 6. XI. 1944. Okružnica NOO-a radi zabrane potrošnje
ogrijevnog drveta sa napuštenih imanja
41.
(Kutjevo), 7. XI. 1944. Nacrt plana šumske privrede za 1945. godinu
na području OBL. NOO-a za SLAVONIJU
42.
(Kutjevo), 8. XI. 1944. Bilješka za sjednicu Izvršnog odbora OBL.
NOO-a o planu šumske proizvodnje u 1945. godini
43.
Požega, 10. XI. 1944. Zapisnik sa savjetovanja šumarskih stručnjaka
sa područja OBLASNOG NOO-a za SLAVONIJU
44.
(Dilj), 10. XI. 1944. Izvještaj Kot. NOO-a Đakovo o šumskoj proizvodnji
45.
(Kutjevo), 13. XI. 1944. Zapisnik sa savjetovanja šumarskih stručnjaka
Okružnog NOO-a Našice
46.
(Kutjevo), 15. XI. 1944. Prijedlog organizacije šumarske službe
na području OBLASNOG NOO-a za SLAVONIJU
47.
(Topusko), 21. XI. 1944. Privremene upute ZAVNOH-a o organizaciji
i radu šumske industrije
48.
(Kutjevo), 7. XI. 1944. Upute OBL. NOO-a o organizaciji šumskih
režijskih manipulacija
49.
(Kutjevo), 10. XI. 1944. Spisak šumskih manipulacija na području
OBLASNOG NOO-a za SLAVONIJU


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 112     <-- 112 -->        PDF

SPISAK
UČESNIKA NOB-a KOJI SU SUDJELOVALI U ORGANIZACIJI
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE U VRIJEME NOB-a NA
PODRUČJU SLAVONIJE


— prema napred navedenim, raspoloživim dokumentima Oblasnog
NOO-a
/. ABRAMOVIĆ IVAN 49


2. ALTHAJM ARTUR 50
4. ANĐELIĆ MILAN 9
4. BALAIC ing. MIJO 43, 45
5. BATRIČEVIČ . . . (Voćin) 8
6. BEGOV AC M ... (P. Slatina) 60
7. BERAKOVIĆ ing STEVO 29, 43
8. BILANG MIJO 29
9. BJELOBRK NIKOLA 49, 58
10. BORIĆ ... (Voćin) 8
11. BRKIC JOSIP 13
12. BUDEN MIJO 49
13. BUTKOVIĆ ... (Pakrac) 49
14. ČASIĆ ĐURO 8, 29, 43
15. ČENCIKOVSKI ing. BORIS 2, 43
16. CEOVIC MATU A 28, 43
11. COP ing. BOGOMIL 12
18. DANILOVIC STEVO 60
19. DOGAN ing. JOSIP 43
20. DRAGIČEVIĆ MILAN 13
21. ĐURIC ... (Voćin) 8
22. FABIJAN ing. ANTE 29
23. FRANKOVIC ... (Hercegovac) 49
24. GAVRANIĆ ing BRANIMIR 24
25. GASPARAC ... (Požega) 49
26. GECL . . . (Našice) 49
21. GRBIĆ MILAN 29
28. HANZL ing. DRAGUTIN 60
29. ILEKOVIĆ ing. MATU A 29, 43
30. IŠPANOVIĆ ing. OTON 2
31. IVANOVIĆ SV... (Našice) 60
32. JAGODIĆ LAZO 7, 8, 43
33. JAKSETIĆ GABRUEL 49
34. JELENIC ing IVO 29
35. JOVIČIĆ JAKOV 60
36. KAPIĆ ing. MUSTAFA 49
31. KLADARIC IVAN 29, 43
38. KOSANOVIC M ... (Grubišno polje) 29, 60
39. KREC ing. ANTON 60
40. KRPACIC J ... (P. Slatina) 60
41. KUZMANOVIC . . . (Voćin) 8


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 110     <-- 110 -->        PDF

50.
(Kutjevo), 14. XII. 1944. Izvještaj T. Peleša o radu na području
okružnih NOO-a Virovitica i Našice
51.
(Kutjevo), 15. XII. 1944. Izvještaj Odjela za šumarstvo OBL.
NOO-a
52.
(Kutjevo), 18. XII. 1944. Zahtjev Prometnog odjela OBL. NOO-a
za izradu 200.000 komada željezničkih pragova
53.
(Kutjevo), 21. XII. 1944. Okružnica ZAVNOH-a o prerastanju
otsjeka za šumarstvo u odjel
54.
(Kutjevo), 24. XII. 1944. Okružnica OBL. NOO-a o mobilizaciji
radnika za šumske manipulacije
55.
(Kutjevo), 24. XII. 1944. Okružnica OBL. NOO-a o tehničkim uslovima
za proizvodnju željezničkih pragova i drugih šumskih proizvoda
56.
(Kutjevo), 28. XII. 1944. Okružnica OBL. NOO-a o podnošenju
15-dnevnih izvještaja o proizvodnji u šumskim manipulacijama
57.
(Kutjevo), 31. XII. 1944. Okružnica OBL. NOO-a o administrativnoj
organizaciji OBLASNOG NOO-a za SLAVONIJU
58.
(Kutjevo), 31. XII. 1944. Izvještaj o radu šumskih manipulacija
na području OBL. NOO-a za SLAVONIJU
59.
(Kutjevo), 31. XII 1944. Tabelarni pregled šumskog posjeda na
području Slavonije
60.
(Kutjevo), 31. XII. 1944. Tabelarni pregled organizacije šumarske
službe na području Slavonije
61.
(Kutjevo), 31. XII. 1944. Tabelarni pregled šumskih veleposjeda
u Slavoniji
62.
(Kutjevo), 1. I. 1945. Spisak šumarskih ustanova na području
OBL. NOO-a
63.
(Topusko), 5. I. 1945. Okružnica ZAVNOH-a o smjernicama organizacije
i rada na sektoru šumarstva
64.
(Kutjevo), 6. I. 1945. Plan OBL. NOO-a za evakuaciju šumskih
manipulacija
65.
(Kutjevo), 6. I. 1945. Izvještaj o brojnim stanju radnika i potrebi
na radnoj snazi u šumskim manipulacijama na području OBL.
NOO-a za SLAVONIJU
66.
(Kutjevo), 6. I. 1945. Upute OBL. NOO-a o obrazovanju odjela za
Šumarstvo pri kotarskim NOO-ima na području Slavonije
67.
(Kutjevo), 11. I. 1945. Pravilnik o natjecanju odjela za šumarstvo
i šumskih manipulacija na području ÖBL. NOO-a za SLAVONIJU
68.
(Kutjevo), 11. I. 1945. Bilješka za OBL. NOO o zadacima šumarstva
u obnovi zemlje
69.
(Kutjevo), 11. I. 1945. Upute OBL. NOO-a o političkom i kulturnom
radu sa radnicima šumskih manipulacija
70.
(Topusko), 12. I. 1945. Upute ZAVNOH-a za organizaciju odjela
za šumarstvo i šumsku industriju
71.
(Kutjevo), 14. I. 1945. Okružnica OBL. NOO-a o potrebi snabdjevanja
vojnih autostanica drvom i drvnim ugljem za saugasmotore
72.
(Kutjevo), 15. I. 1945. Iskaz zaliha šumskih proizvoda na području
OBL. NOO-a za SLAVONIJU
73.
(Orahovica), 20. I. 1945. Plan u natjecanju u radu šumarstva
na području Okružnog NOO-a NAŠICE
74.
(Kutjevo), 23. I. 1945. Zapisnik sa sastanka za osnivanje Središnjeg
odbora za koordinaciju (SOK) za Slavoniju
75.
(Topusko), 26. I. 1945. Okružnica ZAVNOH-a o evidenciji posječenog
i izvezenog drva iz područnih šuma
76.
(Kutjevo), 27. I. 1945. Poziv SOK-a na prvu odborsku sjednicu
77.
(Topusko), 28. I. 1945. Zahtjev ZAVNOH-a da se izvjesti o proizvodnji
željezničkih pragova i telefonskih stupova
78.
(Kutjevo), 31. I. 1945. Izvještaj o izrađenim i izdatim šumskim
proizvodima na području OBL. NOO-a za SLAVONIJU


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 111     <-- 111 -->        PDF

79.
(Kutjevo), 31. I. 1945. Izvještaj o potrebama šumarstva na radnoj
snazi i materijalu
80.
(Kutjevo), 1. II. 1945. Pravilnik OBL. NOO-a za računsko i financijsko
poslovanje narodne šumske režije
81.
(Kutjevo), 1. II. 1945. Spisak direktiva Odjela za šumarstvo OBL.
NOO-a za SLAVONIJU od 1. XI. 1944. do 31. I. 1945.
82.
(Kutjevo), 4. II. 1945. Okružnica OBL. NOO-a o nedostacima izvještaja
okružnih NOO-a.
83.
(Kutjevo), 5. II. 1945. Okružnica OBL. NOO-a za osnivanje iskaza
šumarskog osoblja pri NOO-ima
84.
(Kutjevo), 5. II. 1945. Pravilnik OBL. NOO-a o osnivanju i rukovanju
Šumskim fondom
85.
(Kutjevo), 15. II. 1945. Spisak izrađeno drvnog materijala od početka
rada šumskih manipulacija
86.
(Kutjevo), 15. II. 1945. Spisak izdanog drvnog materijala od početka
rada šumskih manipulacija do 15. I. 1945
87.
(Kutjevo), 15. II. 1945. Spisak zaliha drvnog materijala na šumskim
manipulacijama Slavonije na dan 15. I. 1945.
88.
(Topusko), 5. III. 1945. Okružnica ZAVNOH-a o osnivanju kartoteke
referenata šumske industrije
89.
(Topusko), 5. III. 1945. Odluka NKOJ-a o izvozu izrađenog drveta
iz šume i pravilnik o njenom sprovođenju
90.
Beograd, 13. III. 1945. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva o
organizacija šumarske službe i narodne vlasti
91.
(Zvečevo), 15. III. 1945. Zahtjev KORPUSNE VOJNE OBLASTI
Vl-og korpusa da se ubrza izrada željezničkih pragova i telefonskih
stupova
92.
(Topusko),... III 1945. Smjernice ZAVNOH-a za organizaciju i
rad na sektoru šumarstva i uputstva za sječu prema pojedinim
tipovima gospodarenja
93.
(Topusko), 21. III. 1945. Okružnica ZAVNOH-a o potrebi koordinacije
uputstava pojedinih NOO-a
94.
(Kutjevo), 1. IV. 1945. CIJENIK OBL. NOO-a za glavne šumske
proizvode za 1945 godinu i analiza proizvodnih troškova
95.
(Topusko), ... IV. 1945. Izvještaj ZAVNOH-a Ministarstvu polj.
i šumarstva o organizaciji šumarstva u Hrvatskoj
96.
(Topusko), 3. IV. 1945. Okružnica ZAVNOH-a o štednji drvom i
privremena uputstva za izradu, dimenzioniranje i sortiranje oblog
drva
97.
(Topusko), 4. IV. 1945. Okružnica ZAVNOH-a o suzbijanju bespravnog
lova i organizaciji lovačkih udruženja
98.
(Topusko), 7. IV. 1945. Okružnica ZAVNOH-a o jednoobraznom
podnašanju mjesečnih izvješća
99.
(Topusko), 15. IV. 1945. Okružnica ZAVNOJ-a o osposobljavanju
invalida za kancelarijske službe u Šumarstvu
100.
(Topusko), 21. IV. 1945. Poslovnici ZAVNOH-a za izvršenje šumsko-
pomoćne službe i tehničke službe u šumama svih kategorija
i djelokruga rada Ravnateljstva šuma i šumarija
101.
Osijek, 24. IV. 1945. Zapisnik sjednice Izvršnog odbora OBL.
NOO-a za SLAVONIJU
102.
(Topusko), 25. IV. 1945. Izvješće ZAVNOH-a o radu i organizaciji
na sektoru šumarstva u Hrvatskoj
103.
(Topusko), 26. IV. 1945. Okružnica ZAVNOH-a sa uputama za kancelarijsko
poslovanje NOO-a
104.
Osijek, 26. IV. 1945. Okružnica OBLASNOG NOO-a o izradi željezničkih
pragova telegrafskih stupova, mosne građe i ogrijevnog
drva
105.
Osijek, 28. IV. 1945. Okružnica OBL. NOO-a o sprečavanju razvlačenja
drva iz šuma
106.
Osijek, 28. IV. 1945. Nalog OBL. NOO-a Ljubomiru Šimiću da
izvrši kontrolu u šumama Krndije
107.
Osijek, 1. V. 1945. Iskaz šumskih proizvoda izrađenih, izdanih
i na zalihi od 15. I. do 1. V. 1945. u Slavoniji
395
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 113     <-- 113 -->        PDF

42.
43.
44.
45.
46.
41.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
66.
61.
68.
69.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
76.
77.
18.
19.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
LEUSTEK ... (Virovitica)
LIPOVSCAK ing. M ... (Virovitica)
LIST ... (Vučjak)
LOVREKOVIC MATIJA
LOVRIĆ ANDRIJA
MAJSTOROVIĆ ... (Orahovica)
MARSIĆ STJEPAN
MIHALIĆ ing. STJEPAN
MILAŠINOVIĆ MARIJAN
MOMČILOVIĆ ing. ĐORĐE
MUŽINIĆ ing. MIRKO
NOVAKOVIĆ ing. RADE
NOVOSELAC ing. FRANJO


OLJAČAPELEŠPERHATPERŠIĆPLAVSIĆ


LAZO
ing. TEODOR
STANKO


ing.
...


POŠTENJAK
PSENIČNJAK
PSORN ing.
RAJAKOVIĆ


NIKOLA
(Voćin)
... (Kutjevo)


... (Voćin)
JOSIP
RADE


RUŽIČIĆ ing. ANTON


SAMARĐIĆSELMANOVICSLADOVIĆSMILJANICSTARCEVIĆSTJEPANOVIĆSTOJŠIĆ ...
SYKORA


... (Požega)


ing. AHMET
MARIJAN
... (Ljeskovica)
... (Potega)


MILE
(Đakovo)
VJEKOSLAV


SIMIĆ LJUBOMIR
SKORIC M ... (D. Miholjac)


SUMANOVAC ... (Dilj)
TERER ADOLF
TON JOSIP
TONKOVIĆ ing. DRAGAN


UGLJESIĆ ZLATO
VRBIC MILOŠ
VUJAKLIJA RADE
VUKELIĆ M... (Daruvar)
VUKELIĆ RVD0LF-2GANJAC


49
29, 60
8
8, 29
29
50
49
28, 29, 43
58
8 i dr
29, 43
49, 50
29, 43
8
2 i dr
24
29, 43
8
50
8
29
8, 29
28, 29
49
29
43
49
29
29, 60
49
2
106
60
29, 60
29, 43
60
43
54 i dr
29, 45
8
60
8, 29, 58


Napomena:


Gdje u dokumentima nije uz prezime navedeno i ime, stavljeno je u
zagradama naziv mjesta djelovanja, da bi se olakšalo identificiranje.


Iskorišćujemo priliku i pozivamo cjelokupno članstvo da ukoliko raspolaže
nekom dokumentacijom o šumarstvu u NOB-i da je dostavi Savezu
ili ing. T. Pelešu — Zagreb, Novakova 8 b.