DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 99     <-- 99 -->        PDF

OBAVIJESTI


SKRIPTA »ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA« DRA Đ. RAUŠA


Nedavno su iz štampe izašla skripta profesora Šumarskog fakulteta u Zagrebu
dr Đure Rauša pod naslovom


ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA


Samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva
i drvne industrije SRH, Zagreb, pomogla je štampanje ovih skripata smatrajući
da će ista biti od velike pomoći ne samo studentima šumarstva, već i stručnjacima
iz prakse, koji su neposredno vezani uz ovu materiju, kao i nastavnicima
stručnih škola.


Sadržaj skripata obuhvaća najnovija dostignuća iz područja nauke o šumskim
zajednicama i donosi osnove tipologije šuma, što je sve obrađeno na 291
strani u slijedećim poglavljima:


OPĆI DIO


1.
Biocenoza
2.
Morfologija šumskih fitocenoza
3.
Sinekologija šumskih fitocenoza
4.
Sindinamika
5.
Sinkronologija
6.
Sinhorologija
7.
Sistematika biljnih zajednica
8.
Pregled šumskih zajednica Jugoslavije
POSEBNI DIO


1.
Struktura i sinekološko-gospodarsko značenje šumskih zajednica Jugoslavije
(opisano je oko 100 šumskih zajednica)
2.
Kartiranje šumske vegetacije
3.
Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi
4.
Osnove tipologije šuma
5.
Tipološki sistemi pojedinih zemalja
6.
Literatura
7.
Index znanstvenih i narodnih naziva šumskih biljaka
8.
Prilozi: 30 crteža i 2 karte
Skripta služe za internu upotrebu i mogu se nabaviti kod SlZ-a odgoja i
usmjernog obrazovanja šumarstva i drvne industrije SRH, Zagreb, Palmotićeva
17 a, po cijeni od 200.— din po komadu, s tim da se prethodno izvrši uplata na
žiro račun SlZ-a broj 30102-607-154, nakon čega će uslijediti isporuka na adresu
naručioca.


Skripta se mogu nabaviti i neposredno u prostorijama SlZ-a, Zagreb, Palmotićeva
17 a, tel. 425-239.


S ozbirom da su skripta štampana u ograničenom broju, preporuča se zainteresiranima,
da se što prije obrate radi kupnje.


283