DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 95     <-- 95 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


FORSTARCHIV .1975


Br. 1


Jahn , G.: Prirodna šumska zajednica —


— Temelj potrajanosti?
Ulrich , B. et al.: Djelovanje metoda
gospodarenja preko bilance hranjiva, na
bonitet stojbine.
Kramer , H.: Povećanje sigurnosti proizvodnje
potpomaže potrajno gospodarenje
u smrekovim šumama.
R ö h r i g, E.: Principi dugoročnog šumsko
uzgojnog planiranja.
Kunze , K.: Kalkulacija troškova održavanja
strojeva u šumarstvu.
Br. 2
Henne , A.: Operativna kontrola u sus


tavu informacija u velikom šumsko-privrednom
poduzeću.
Knigge , W.: Utjecaj guljenja kore po


divljači na kvalitetu drva smreke i bukve.
Mahler, G. i Schel shorn, H.: Mogućnost
prijevoza i nosivost tla kod izvlačenja
na teškim tlima na crvenom
laporu.


Br. 3
Häberle , S.: Njemačke akordne tablice
za sječu i izradu »HEA 1970« — matematičkCMStatistička
zabluda.


St erz i g, H. K.: Njega šuma kao ergonomski
problem.
Knabe , W.: Zagađenje zraka i šumska


privreda. IUFRO Simpozij, 14.-18. 10. 1974.,
Marianske Lažne, ČSSR.
L u t o s c h, F.: Angažiranje procesora kod
izrade vjetroizvala uslijed orkana u poddručju
Oldenburg.


Br. 4
Gussone , H. A.: Prva istraživanja o
djelotvornosti inicijalnog gnojenja fosfatima
u nizinama Sjeverne Njemačke.
Delorme, A. et al.: Drvo danas — i
sutra?
Gott sehe, D.: Istraživanja prirodnih


šuma kao prilog potrajnom šumskom


gospodarstvu.
Becker, G. i Pfeil, C: Sječkalice
cijelih stabala u šumskoj proizvodnji.


Br. 5


S e i b e r t, P.: Pokus sinoptičkog vrednovanja
ekosistema i jedinica pejsaža.


Ben ecke, P. i Pio eg, v. d. R. R.: Utjecaj
izbora vrsta drveća na vodni režim.


Sloboda , B. et al.: Odgovor na članak:
»HET 1970 — ,matematičko-statiisSička
zabluda«.
Schlaghamersky, A.: Primjedbe na
racionalizaciju izvoza.


Br. 6


Otto, H. i Kleinschmit, J.: Program
oplemenjivanja duglazije, Šumarski
institut Niedersachen, Escherode.
Eisenhauer , G.: Problemi iskorišćivanja
prirodnih šuma — Primjer Čile.
May de 11, H. — J. v. i Cejchan, S.:
Institut CNIIME — Centar za razvoj iskorišćavanja
šuma u SSSR-u.
S t e r z i k, H. K.: Strojevi za koranje i
kresanje prije obaranja.


Br. 7


S p e i d e 1, G.: Smjernice šumarske politike
u god. 1975. — Njemački savjet za
šumsku privredu.


Borzutzki , R.: Rasprostiranje buke u
raznim šumskim sastojinama.
Wippermann, H. — J.: Prorjeđivanje


— Savjetovanje Braunschweig, 26. — 29.
05. 1975. nastavak br. 8.
Heil, K: Novi sustav za upravljanje
hidrauličkim utovarivačima.
Br. 8


Bombosch, S. i Lunderstädt, J.:
Istraživanja uzroka utjecaja razlika u
staništu na povećanje brojnosti štetnih
insekata.


Speidel . G.: Privredne i organizacijske
mogućnosti za poboljšanje iskorišćivanja
tla i gospodarenja šumama — Primjer
Latinska Amerika.


W i 1 k e, J.: Kao ataše za šumarstvo u
Njemačkoj ambasadi u Washington-u.
Backhaus , G.: Primjena metode simulacije
kod izobrazbe vozača strojeva u
šumarstvu.