DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 93     <-- 93 -->        PDF

BILTEN Poslovnog udruženja šumsko
privrednih organizacija Zagreb 1975.


Poslovno udruženje šumsko privrednih
organizacija S. R. Hrvatske izdaje mjesečni
Bilten koji, »služi za informaciju
članovima« (Poslovnog udruženja). Međutim
njegov je značaj i širi, a sastoji
se u tome, da Bilten sadrži dokumentaciju,
koja će u budućnosti biti polazna
točka u traženju informacija o kretanjima
u šumarstvu našeg vremena, dakle
polazni izvori za povijest šumarstva.


Bilten, koji je s jednim izuzetkom, br.
1-2, u 1975- godini izlazio redovno kao
mjesečnik, pored informacija sadrži i po
jedan stručni rad. U 1975. godini to su:
Ž. Kovačević: Rezultati prikupljanja
šumske entomofaune pomoću svjetlosnih
mamaka (br. 1-2);


B. H r i b 1 j a n : Mehanizirano iznošenje
prostornog drva u prigorskim i ravničarskim
šumama (br. 3);
I. Kuzmanić : Mogućnosti tehnološkog
razvoja šumarstva SR Hrvatske (br. 7);
Z. Vajda : Podaci o šumskim rasadnicima
u SR Hrvatskoj (br. 8);
J. Beneš : Moderne metode izgradnje
i održavanja kolovoza šumskih puteva
(br. 7);
V. K1 e p a c : Izobrazba kadrova imperativ
vremena (br. 10);
K. K o ž u 1: Ujednačavanje uvjeta privređivanja
organizacija udruženog rada
unutar šumskoprivrednog područja (br.
12)
Nadalje su tokom 1975. godine u Biltenu
objavljeni i ovi materijali:
Stanje zaraze gubara prema brojnosti
legala 1974/75. u SRH (br. 1-2);


Izvještaji Republičkog sekretarijata za
poljoprivredu, prehrambenu industriju i
šumarstvo — Inspektorat za šumarstvo
i lovstvo: o šumskim požarima za period
od 1971. do 1974. god. na području SRH
(br. 6) te u 1975 god. (br. 11), zatim Informacija
istog Sekretarijata o bespravnim
sječama, uzurpacijama i štetama
od koza na području SR Hrvatske (br.
8);


Izvještaji o aviokemijskom suzbijanju
šumskih štetnika u proljeće 1975. god.
na području S. R. Hrvatske uopće te nekih
Šumskih gospodarstava posebno (br.
7);


Cjenik šumskih proizvoda za S. R. Hrvatsku
(br. 9);


Realizacija sječa u S. R. Hrvatskoj 1974.
cod. (br. 10) te Stanje mehanizacije krajem
1974. u S. R. Hrvatske (br. 10).


U svakom broju Biltena nalaze se i materijali
o radu Poslovnog udruženja odnosno
zapisnici sjednica Upravnog odbora
i Komisija, a u br. 1-2. objavljen je
Stručni i financijski plan za 1975. godinu
Šumarskog instituta u Jastrebarskom.
U dva broja, 6. i 9, objavljeno je i nekoliko
presuda odnosno odluka Vrhovnog
ili Ustavnog suda koje se odnose na
rješavanje problematike međusobnih odnosa
radnika u udruženom radu.


O. P.
FLORA SR SRBIJE


I (1970): 1-326; II (1970): 1-293; III (1972):
1-599; IV (1972): 1-584; V (1973): 1-640;
VI (1974): 1-599; VII (1975): 1-651; VIII
(1976): 1-515.


Flora S. R. Srbije izašla je u rekordnom
vremenu u osam svezaka na
4 207 stranica a pod uredništvom akademika
Mladena Josifovića. Autori,
su eminentni srpski botaničari mlađe
generacije: V. Blečić, S. Bulatović, T. Cincović,
M. Čanak, V. Diklić, M. Gajić,


M. Janković, B. Jovanović-Dunjić, M. Kojić,
B. Nikolić, M. Obradović, S. Parabućinski,
ž. Slavnić, L. Stjepanović, B. Tatić,
A. Tucović i E. Vukičević.
Trasa pisanja ovog monumentalnog
djela bila je prethodno projektirana, a
zatim su autori rasporedili građu i, ponovno
naglašavam, u rekordnom vremenu
dovršili pisanje Flore SR Srbije . Osim
unaprijed dogovorene organizacije za
pisanje ove Flore razlog da je ona dovršena
u šest godina jest i taj, što je njen
izdavač Srpska akademija nauka.
Njen ugled i financijska baza, koju je
ona osigurala, urodilo je plodom te je
SR Srbija prva je od svih naših Republika
koja ima spomenik trajniji od mjedi
— Monumentum aere perennius!


U ovom epohalnom djelu prikazana je
flora Srbije papratnjača (Pteridophyta)
i sjemenjača (Spermatophyta). Uvodno,
u nužnom opsegu, prikazana su ova dva
odjeljka, njihovi rodovi, klase i porodice.


Pretežni dio teksta odnosi se na opis
i podatke o vrstama. Na prvom je mjestu
dan suvremeni botanički naziv vrste


277