DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 85     <-- 85 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


SITUACIJA SA OSOBNIM DOHOCIMA ZAPOSLENIH U ŠUMSKO-DRVNOM
KOMPLEKSU NA KONCU 1975. GODINE


Osobni dohoci priznali mi ili ne vrlo su važan element u poslovanju organizacija
udruženog rada i dobro je što su predmet pažnje radnih ljudi. No oni
su istovremeno i predmet ponekad manipuliranja, bilo da se kreću uzlazno ili
silazno u pojedinoj grani ili organizaciji udruženog rada. Zato nam je potrebno
poznavanje činjeničnog stanja.


Niže navedena tabela pokazuje nam stanje prosjeka primanja neto osobnih
dohodaka u toku 1975. godine u prosjeku u privredi SR Hrvatske, u granama
šumsko-drvnog kompleksa kao i nekoliko drugih grana radi uporedbe, a kako ih
je dao Statistički zavod SRH-e i to:


Osobni dohoci 0 mjesečna neto isplata pu radniku SR Hrvatske u 1975.


Indeksi kretanja
Djelatnost I—XII 1975. nominalni
I-XII 75
realni
I-XII 75
I-XII 74 I-XII 74
PRIVREDA 3176 123,25 98,24
Šumarstvo 3391 116,21 92,60
Drvna industrija 2530 114,38 91,14
Papirna industrija 3296 119,77 95,43
Ugljen 3422 122,08 97,27
Nafta 4875 125,19 99,75
Crna metalurgija 3745 115,66 92,16
Građevinarstvo 3221 127,14 101,31
NEPRIVREDA 3616 125,69 100,15


RSZ SRH-e Saopćenje br. 14. 12


Kako se vidi iz tabele zaostajanje kod realnih osobnih dohodaka u
kompleksu šumarstva i industrije za preradu drva je daleko
znatnije nego je to u prosjeku privrede. Dok realni osobni dohoci
po radniku u privredi bilježe index 98,24, dotle u drvnoj industriji bilježe index
91,14 odnosno u šumarstvu 92,60 (neznatno bolje) ili industriji papira bilježe index
95,43 (nešto bolje).


Djelatnosti koje i inače imaju viši apsolutni nivo osobnih dohodaka po zaposlenom
imaju kod toga i ove godine bolju situaciju.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Zaostajanje prosječnih osobnih dohodaka u kompleksu šumarstva i industrije
za preradu drva u odnosu na prosjek privrede to je teže što se i inače radi o
dosta niskim osobnim dohocima zaposlenih, a njihov nivo je jedan
od limitirajućih faktora za napredak i razvitak tih grana.


Niže navedene tabele II i III pokazuju nam jedan višegodišnji trend
kretanja osobnih dohodaka u granama šumsko-drvnog kompleksa u
SFRJ u odnosu na prosjek osobnih dohodaka u privredi SFRJ (tabela II).


Dok tabela III prikazuje isto takvo kretanje osobnih dohodaka ali n a nivo u
S R H u odnosu na prosjek osobnih dohodaka u privredi SR Hrvatske.


Kretanje nivoa prosječnih osobnih dohodaka po radniku u SFRJ* u odnosu
na prosjek u privredi SFRJ


tabela II
Godine
Grana
1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975/
1 2 3 4 5 6 7
Privreda 100 100 100 100 100 100
Šumarstvo 96 96 92 94 101 95
Drvna industrija 87 87 89 89 90 86
Industrija papira 104 99 98 99 109 106


* Podaci Saveznog zavoda za statistiku >Index«
"´Za 1975. podatak za I-XI 1975.
Kretanje nivoa prosječnih osobnih dohodaka po radniku u odnosu
na prosjek privrede SRH*
Tabela III


Godina


Grana


1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975
1 2 3 4 5 6 7
Privreda
Šumarstvo
Drvna industrija
Industrija papira
100
97
80
102
100958199
100
100
83
102
100
113
86
107
100
107
80
104


* Podaci Statističkog zavoda SRH 1971 1975.
Iz jedne i druge tabele vidljivo je da je pozitivan trend iz 1971. — 74. godine
relativnog porasta osobnih dohodaka u šumsko-drvnom kompleksu u odnosu na
prosjek privrede u 1975. godini zaustavljen u sve tri grane, posebno je naglašen
u drvnoj industriji i u šumarstvu. On se kod drvne industrije kako se vidi, nalazi
u odnosu na prosjek privrede kao u 1971. godini.


Sigurno je da i što se tiče apsolutnog nivoa osobnih dohodaka kao i njihovog
izraženog relativnog kolebanja u odnosu na prosjek privrede ne možemo promatrati
van stanja poslovnog uspjeha ovih grana i njihovog općeg nivoa organiziranosti,
koja nije na zavidnom nivou posebno u našoj Republici.


Karlo Kožul, dipl. inž. šum.