DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 80     <-- 80 -->        PDF

1958 g. (Savjetovanje o kršu u Splitu), 2.
konstatira se da je Socijalistički SRN Hrvatske
forum koji može direktno predlagati
mjere za rješavanje problematike krša
i zaštite čovjekove okoline, kao i da potiče
primjenu već postojećih mjera. Prema tome
Ü. O. Saveza treba se čvršće povezati
sa SSRN; 3. provodeći propagandu i
popularizaciju šumarstva i drvne industrije,
koja je gotovo zamrza, Savez treba
angažirati novinarstvo, odnosno cjelokupnu
»sedmu silu« uključujući tu i RTV za
ovakove akcije (o ovom problemu struke
bit će više govora na 87. god. skupštini
Saveza, koja će se održati sredinom XI
mjeseca o.g.); 4. uz pomoć Jugoslavenskog
savjeta za zaštitu i unapređenje čovjekove
okoline (Dr. A. Bebler) U.O. će nastojati
izdati Zbornik radova s održanog Savjetovanja;
5. proširene zaključke dostaviti će
Savez: a) svima zastupnicima saborskih
vijeća SRH, b) SSRN Hrvatske, c) predsjednicima
SO i Zajednicama općina na
jadranskom području, d) općinskim sekretarijatima
SKH na Jadranu, e) istaknutim
političkim i društvenim radnicima Hrvatske;
6. U.O. Saveza ponudit će usluge
SSRN Hrvatske za formiranje grupe, koja
bi radila na problematici krša i zaštiti čovjekove
okoline i 7. potrebno je da Savez
ITŠDI Hrvatske, kao i suorganizatori Savjetovanja:
Šumarski fakultet, Zagreb,
Republički zavod za zaštitu prirode, Šumarski
institut Jastrebarsko, uz pomoć
Odbora za zaključke (ing. F. Knebl, prof,
dr., Potočić, ing. O. Piškorić, ing. S. Vanjković
i ing. R. Antoljak) i dalje vode
brigu oko sprovedbe zaključaka, povezivanja
i realizacije dogovorenih radnji.
ad 3:


Cjelokupni IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU
PRIHODA I RASHODA KAO I ZAKLJUČNI
RAČUN s pismenim izvještajem za
1975. g. podnio je financ. referent R. Tkalčec:


Obračun prihoda i rashoda za 1975. god.


I.
Prihodi 593.132,40 din
II.
Rashodi 548.425,85 din
Razlika + 44.706,25 din


Izvještaj Nadzornog odbora Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske od 19. III. o. g. povodom
pregleda novačnog poslovanja Saveza za
vremenski razmak od 1. siječnja do 31.
prosinca 1975. godine:


Prilikom financijskog pregleda, koji je
obavljen 18. i 19. III. o. g., utvrđeno je
slijedeće:


1.
Tekući račun Saveza kod SDK glasi:
30102-678-6249
2.
Stanje bankovnog računa na dan 1. I.
1975. g. bilo je: 523.504,30 Din.
3.
Stanje bankovnog računa na dan 31.
XII. 1975. g. glasilo je 744.489,07 Din.
4.
Saldo blagajne od 31. XII. 1975. g.:
119,90 Din.
5.
Ukupni prihodi Saveza u 1975. g. iznosili
su: 593.132,40 Din.
6.
Ukupni rashodi Saveza u navedenom
vremenu u 1975. g. iznosili su:
548.425,85 Din.
7.
Višak prihoda nad rashodima u 1975. g.
iznosi: 44.706,55 Din.
8.
Potraživanja od kupaca na dan 31. XII.
1975. g. iznosili su:
a) dugovanja pojedinaca
na pretplati za
Šum. list od ranijih godina i u 1975.


g. iznosila su: 13.820,00 Din.
b) dugovanja radnih organizacija na
pretplati za Š. L. 14.750.00 Dim.


c) dugovanja radnih organizacija za
isporučene tiskanice, obrasce, knjige
i si. 66.669,00 Din.


d) dugovanja u vezi troškova upravljanja
Šum. domom i dužne stanarine
za poslovni prostor 53.436.75 Din.


Ukupna potraživanja u 1975. g.: 148.675,75


Nadalje: Nadzorni je odbor utvrdio da
su svi obračuni isplate u 1975. g. izvršene
na temelju urednih blagajničkih dokumenata
i prema određenim stavkama prihvaćenog
Plana prihoda i rashoda za 1975. g.,
na 14. sjednici U.O. Saveza, koja je održana
10. 4. 1975. g.;


zatim: da su svi blagajnički dokumenti
uredno potpisani po likvidatoru, blagajniku
i predsjedniku Saveza odnosno teh.
tajniku Saveza;


da je knjigovodstvo Saveza proknjižilo
cjelokupnu novčanu dokumentaciju za
1975. g.


Članovi N. O. Saveza:


1. ing. A. Mudrovčić, v.r.
2. prof. dr. Z. Potočić, v.r.
3. ing. S. Vanjković, v.r.
Izvještaj o pregledu poslovanja podnio
je ing. S. Vanjković.