DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 79     <-- 79 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


20. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora
proširene dugogodišnjim društvenim radnicima,
koja je održana 1. travnja 1976 g.
u društvenim prostorijama »Šumarskog
doma« u Zagrebu.
Prisutni: dr. M. Androić, ing. D. Böhm,
ing. D. Brkanović, ing. I. Delajković ing.


V. Fašaić, ing. N. Goger, ing. F. Knebl, dr.
N. Komlenović, (ing. T. Krnjajk, ing.
I. Milinković, ing. O. Piškorić, dr. Z. Potočić,
dr. B. Prpić, ing. S. Vanjković, R.
Tkalčec, I. Žlutickv i ing. R. Antoljak.
Dnevni red:


1.
Pozdravna riječ potpredsjednika Saveza
2.
Kritički osvrt na održano Savjetovanje
u Zadru, daljna razrada donesenih
zaključaka i dr.
3.
Završni račun Saveza za 1975 g., donošenje
Plana prihoda i rashoda, kao
i Plana rada za 1976 g.
4.
Organizacijske pripreme i sadržaj proslave
130 g. osnivanja Hrvatskog šumarskog
Društva i 100 godina neprekidnog
izlaženja Šumarskog lista (4.
VI. 1976 g. u Zagrebu).
5.
Skupština Šumarskog društva — Zagreb
(8. IV 1976 g.): obnavljanje rada,
biranje novog U. O. i donošenje plana
rada, za o, g., izbor delegata Saveza
za skupštinu i dr.
ad 1:


U otsutnosti predsjednika, sjednicu je
otvorio i pozdravio prisutne potpredsjednik
Saveza ing. T. Krnjak;


prisutni smatraju da nedolaženje izvjesnog
broja članova U. O. na zakazane
sjednice predstavlja usporavanje društvenog
rada, a i dovođenje u vremenski
tjesnac realizacije prihvaćenih i zacrtanih
akcija Saveza (Zaključci Savjetovanja
-Zadar, opseg i sadržaj proslave 100. g.
Š. L., 130 g. Hrvatskog Šumarskog Društoa,
Skupštine ŠD-Zagreb i dr.), pa se
mole članovi U. O. da nastoje redovitije
dolaziti na sjednice Saveza.


ad 2:
Tehnički tajnik ing. R. Antoljak iznio
je podatke da je u radu Savjetovanja u
Zadru (4-6. III. 1976 g,) sudjelovalo 232
učesnika i to: iz Hrvatske 165, iz Slovenije
6, iz Srbije 3, iz Bosne 14 i 34 sudionika
iz Zadra, odnosno: iz Istre, Hrv. Primorja
i Dalmacije 62, iz kontinentalnog dijela
Hrvatske 113, iz drugih republika 23 i iz
Zadra 34 sudionika (predstavnici političko
-društvenih, kulturnih i ostalih privrednih
organizacija). Po zvanjima je bilo:
akademika 6, šumarskih inspektora 13,
političkih radnika 8, šumarskih stručnjaka
(IT) 158, novinara 5 (Vjesnik, Politika,
Slobodna Dalmacija, Novi list-Zadar
i RTV-Zagreb) i ostalih privrednih i
znanstvenih radnika-nešumara 42 sudionika.
U stručno-turističkoj ekskurziji na
potezu Zadar-Nin, Petrčani i Privlaka-
Vir sudjelovalo je 136 osoba. Na svečanoj
večeri bio je 181 sudionik. Najstariji
-prisutni — šumari bili su: Ante Dobrić
(rodj. 1894 g.) i ing. Nikola šepić (1903 g.).


Pozdravne govore na Savjetovanju su
održali: Dr. Aleš Bebler, predsjednik Jugoslavenskog
savjeta za zaštitu i unapređenje
čovjekove okoline, akademik dr.


T. Varićak, redovni član Jug. akademije
znanosti i umjetnosti-Zagreb, ing. T.
Krnjak, republički glavni inspektor za
šumarstvo, Josip Krpan, saborski zastupnik,
Šime Patrk, predsjednik SO-Zadar
i dr.
Pozdravne brzojave Savjetovanju su
uputili: akademik I. Jurković, predsjednik
republičkog savjeta za naučni rad,
Ing. D. Nikolić, sekretar za šumarstvo
Srbije i dr. I. Dekanić, profesor ŠF-Zagreb.


Savez je uputio pozdravni brzojav i
želju za skoro ozdravljenje: ing. Huseinu
Imamoviću, v. savj. u Sekretarijatu za
šumarstvo BH i dr. Ž. Radovanoviću,
direktoru Instituta za šumarstvo BH, koji
su vozeći se u Zadar na savjetovanje
teško staradali u saobraćajnoj nezgodi.


Ing. O. Piškorić je pročitao prijedlog Zaključaka
savjetovanja u Zadru. U diskusiji
je iznijeto: 1. da su Zaključci dobro postavljeni,
ali ih treba još kompleksnije i
nešto šire obraditi i dopuniti podacima iz


189