DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Mit scherlich, G. i Künstle, E: Fotosinteza,
transpiracija i respiracija u mješovitoj
sastojini u Schwarzwald-u. II dio
Transpiracija.


Br. 6/7


N i e s s 1 e i n, E.: Kurt Mantel — povjesničar,
pravnik i šumar u službi njemačkog
šumarstva.
Hasel , K.: Značenje i zadaća iztraživanja
i nastave na području povijesti šumarstva.
Pacher , J.: Tendencija razvitka šumarstva
u Njemačkoj u prvoj polovini 19. stoljeća
pod utjecajem savremenih kulturnih
stremljenja.
Zundel , R.: Uređenje pejzaža kao sredstvo
za rješavanje konfliktnih situacija u
prirodnim rezervatima s mnogo posjetitelja
— primjer Feldberg/Schwarzwald.
Kenk , G.: Sustav za definiranje cilja šumarskog
gospodarstva i kontrola izvršenja.
Schwarz , O.: Kvantifikacije vodnog prinosa
iz šuma.


Br. 8


H ö f 1 e, H. H.: Teorija sistema u nauci o
iskorišćavanju šuma.
S c h i m i ts c h e k, E.: Razmatranja o nekim
štetama na šumama.
Zycha, H.: Mjerenje aktiviteta truleži
debla u sastojinama smreke.


Br. 9


Keinschmit, J. et. al.: Mogućnosti genetičkog
poboljšanja Quercus robur i
Quercus ipetraea, I Inventura sjemenskih
plantaža.
L ii p k e, B. V.: Analiza rasta sadnica smreke
u prvoj godini nakon presadnje.


Br. 10


Schönhar, S.: O naseljavanju Fomes
annosus u svježe panjeve u prorjeđivanim
sastojinama smreke.
K1 e i n s c h m i t, J. et. al.: Mogućnosti genetičkog
poboljšanja Quercus roburQuercus petraea, II Pokusi razmnažanja
hrasta reznicama.
Klimatzek, D.: Obujam i konzekvence
aplikacije insekticida pri uništavanju defolijatora
bora u Nordbayern.
Bergmann , F.: Indentificiranje porijekla
šumskog sjemena na temelju izoencimgen
frekvencija.


Br. 11


A b e t z, P. i P r a n g e, H.: Sumsko-uzgojni
pokusi sa sadnicama raznih sortimenata
pri osnivanju smrekovih sastojina u Oberschwaben.
Den gl er, K: Vjeverica kao šumski štetnik


Br. 12


Altherr, E. i Evers, F. H.: Efikasnost
gnojenja magnezijem u sastojini
smreke u Buntsandestein-Odenwald.
C u r t o i s, H.: Kako je opasna Fomes
annosus?


Mantel , K.: Razdoblja u povjesti šumarstva
Njemačke.
Platen , J. v.: Ustanovljavanje gubitka
prirasta.


Weiche , J.: Količina i intercepcija oborina
u bukovim i smrekovim sastojinama
u Nordhein-Westfalen, 2. Daljnje kontrole
mjerenja kiše izvan šume.


Z. Kalafadžić
UPOZORENJE AUTORIMA ZA SEPARATE


Autori članaka koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih
naručiti posebno i istodobno s dostavom rukopisa. Separati se POSEBN O
NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj cijeni i odvojeno od autorskog honorara.