DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 77     <-- 77 -->        PDF

šumama s pretežno zrelim sastojinama.
Nieuwoudt, F. i Sloboda, B.: 0 izjednačenju
velikog broja podataka.


R o e d e r, A.: Sistematska multimomentalna
snimanja kao ortogonalni slučaj problema
Buffon-ove igle.


Br. 8


S c h ö n h a r, S.: Istraživanja o pridolasku
Fomes annosus i ostalih uzročnika crvene
truleži u još neprorjeđivanim kulturama
smreke.


Pabst , H.: Mogućnosti i granice primjenljivosti
principa uzročnika zagađenja u
poljoprivredi i šumarstvu.
Rack , K.: Analiza štete od mraza u kulturi
duglazije, osobito obzirom na Phomosis
pseudotsugae.


Br. 9


Dietz , P.: Nauka o iskorišćivanju šuma.
H e e g, B.: Šumarska politika kao znanost


— Postavljanje problema.
ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
(Allg. Forst-u. J.-Ztg) 1975.


Br. 1


Poseban broj posvećen inventarizaciji
šuma na velikim površinama
He ne, A.: Inventarizacija na velikim površinama.
Braun , R.: Značajke inventarizacija šuma
u Austriji.
Franz , F.: Značajke inventarizacije šuma
u Bavarskoj.
L o e t s c h, F.: Neka razmišljanja o ciljevima
i načinu izbora metoda pogodnih za
inventarizaciju šuma na velikim područjima
u S.R. Njemačkoj.
W e i m a n n, H. J.: Inventarizacija smrekovih
šuma u Hessen-u izmjerom uzorka određenog
metodom PPS (Probabilities Proportional
to Size — vjerojatnosti proporcionalne
veličini) u god. 1970.


Br. 2


G ü r t h, P.: »Der Korker Waldbrief« — šumarsko
povijesna studija iz Mittelbaden-a.
Klein , E.: Uređivanje šuma u DDR.
Kunze , K.: Pokušaji kvantificiranja rizika
tehnološke zastarjelosti.


Br. 10/11


Schmidt-Vogt, H.: Prirodno rasprostranjen
je smreke Picea abies (L.) Karst.
u Euroaziji.
K1 e i n s ch m i t, J.: Povijesni razvoj, stanje
i budući zadaci istraživanja provenijencija
u šumarstvu.
Weisberge r, H. i Konert, H.: Istraživanja
heterovegetativnog razmnožavanja
smreke, duglazije i bora u terenu.
O 1 b e r g, R.: Kako reagiraju mlade smrekove
kulture na uništavanje korova herbicidima?


Br. 12


Yachkaschi, A.: Opasnosti za čovjekovu
okolinu i mjere zaštite u Iranu.
Bra n dl, H.: Šumarsko-politički i privredni
aspekti kooperacije među šumskim poduzećima.
Muhle , O.: O ekologiji i očuvanju vriština.
Muhs , H. -J. et al.: Varijacije u broju
puci među raznim provenijencijama Picea
abies (L.) Karst. Z. Kalafadžić


Müller , G.: O važnosti održanja genetskog
varijabiliteta šumskog drveća.
Schmidt , P.: Rast i potrošnja vode tri
klona topola.


Br. 3/4


Künstle, E. i Mitscherlich, G.: Fotosinteza,
transpiracija i respiracija u mješovitoj
sastojini u Schwarzwald-u. I dio
Fotosinteza.


Wellenstein, G. et. al.: Problem rezuida
nakon primjene hormonalnih herbicida
u šumarstvu.


Schönhar , S.: Istraživanja u napadu
truleži na stabla Picea abies oštećena kod
izvlačenja.


V r i e s, P. G. de: Hartig-ova metoda (1868.)
kao poseban slučaj optimiranog načina
procjene mase sastojina primjernim stablima.


Richter , J.: Srednji prsni promjer i indeks
cijena u sastojinama smreke.


Br. 5


Schober , R.: Razmatranja o pokusima
s borovima raznih provenijencija u Šumariji
Wolfagang, odjel Pechhütte 50b.


187