DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 75     <-- 75 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


BEITRÄGE ZUR METHODIK DER WALDINVENTUR.
(Prilozi metodici inventarizacije
šuma.) Sastavili: K. F. Panze r i F.
Zöhrer . Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt
für Forst- und Holzwirtschaft,
Reinbek. Br. 99, 1974., 124 Str., broširano.
Kommissions Verlag Buchhandlung
Max Wiedebusch, 2000 Hamburg 36. Cijena
DM 16.


Pojedinačni prilozi više autora na navedenu
temu.


Zöhrer, F.: Inventarizacija šuma
kao inženjerska znanost.
Predmet se definira kao tipična inženjerska
znanost, veza između teoretski fundiranih
temelja i praktičnih optimalnih metoda,
za razliku od »čistih« temeljnih znanosti,
kao što su na pr. dendrometrija i
nauka o rastu i prirastu. Ovisnost metoda
inventarizacije i temeljnih znanosti, te njihovo
integriranje u jedan sistem, prikazan
je praktičnim primjerom. Naglašena je potreba
reduciranja sistematskih i srednjih
pogrešaka, jer se jedino tako mogu sniziti
relativno visoki troškovi, uz isto kvalitetu
informacija. Pokazana je važnost statistike,
teorije pogrešaka, geodezije, fotogrametrije
i fotointerpretacije, te novih tehnika
tzv. daljinske detekcije (remote sensing).


Panzer, K. F.: Mogućnosti ustanovljavanja
truleži stojećeg
debla bez razaranja materije.
Problem naročito važan za tropske šume,
gdje često otpadak radi truleži iznosi vrlo
veliki postotak. Pregled dosadašnjih metoda:
vizuelnih, na temelju vidljivih (curenje
smole, razna odebljanja), te pomoću
zvuka (lupanje sjekirom ili čekićem). Nove
metode se temelje na primjeni ultrazvuka,
rentgena i gama zraka. Kod starijih metoda
sistematske pogreške su vrlo velike,
dok su nove trenutno za inventarizaciju
preskupe. Kao mogućnost navodi se i metoda
ubadanja s iglom, no ta metoda već
ide u područje dijagnosticiranja truleži
razaranjem materije. Kvantitativna procjena
unutrašnje truleži je veliki problem,
čak i za najkompliciranije metode.


Stellingverf, D. A.: Inventarizacija
u svrhu rekognosciranja i
eksploatacijedrvne zaliheuSu


r i n a m u. Metodika utvrđivanja drvne zalihe
pogodne za eksploataciju, koja se primjenjuje
u zemljama u razvoju. Prvo je
izvedena rekognoscirajuća inventarizacija,
gdje su pomoću aerosnimka sitnog mjerila
izlučene geološke i biljnosociološke zone
u grubo, te izrađene karte za cijelu zemlju.
U drugom koraku je pomoću aerosnimka
krupnijeg mjerila izvršena inventarizacija
drvnih masa, na temelju koje su izlučena
šest područja pogodna za eksploataciju.
Za ta područja procijenjeno je stanje otvorenosti
šuma, planirana izgradnja puteva,
odnosno kopanje kanala u močvarnim šumama.


Sicco Smit, G.: Praktičnaprimjena
radarskih snimaka za kartiranje
tropskih kišnih šuma u
Kolumbiji . Radi stalne oblačnosti nisu
mogli biti primjenjeni konvencionalni aerosnimci.
Prikaz prednosti i mana radarskih
snimaka. Rudarski snimci su jeftini i
korisni za grubu stratifikaciju tipova šuma
na velikim površinama (površina tropskih
šuma u Kolumbiji iznosi 114 mil. ha),
bez obzira na oblačnost, no bez konvencionalnih
metoda interpretacije i terenske verifikacije
ne mogu se dobiti točniji podaci
u svrhu detaljnog planiranja eksploatacionih
radova.


Singh, K. D.: Neki zajednički oblici
prostorne raspodjele u tropskim
kišnim šumama i njihova
važnost za planiranje inventarizacije
. Tri glavne zone tropskih kišnih
šuma (Afrika, Jugoistočna Azija, Južna
Amerika) pokazuju začuđujuću sličnost u
prostornoj raspodjeli razreda promjera,
broja stabala, visinskih razreda i drvne zalihe.
Podaci bi se mogli međusobno korisiti
i donositi ispravne zaključke za sva
područja bez obzira na ogromne geografske
udaljenosti. Istraživanje optimalnih
statističkih metoda za procjenu drvnih
masa u području tropskih kišnih šuma.


Sachtier, M.: Neki rezultati inventarizacije
šuma u Dominikanskoj
Republici i posljedice
za buduću šumsku privredu. Prikaz
dosadašnje eksploatacije, stanja šuma
i budućeg gospodarenja. Radi lošeg gospodarenja
i uništavanja šuma eksploatacija