DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Dereta Bogdan: ZAŠTITA NA RADU U parama, temperatura i vh žnost zraka, atDRVNOJ
INDUSTRIJI, skripta, Zagreb, mosferski pritisak te mjeie i sredstva za1974,
str. 165. štite);


2. štetna zračenja (ultraljubičasto, svjeIzdavanjem
svojih skripata o zaštiti na tlosno, radioaktivno, infracrveno i rentradu
u drvnoj industriji autor B. Dereta, gensko te o ispravnoj rasvjeti radnih
predavač istoimenog predmeta na zagreprostorija);
bačkom Šumarskom fakultetu, pruža uje3.
električna energija (struja, grom, mje


dno i priručnik operativi drvne industrije. re zaštite);
Takav pripručnik je operativi to potrebni4.
mehanički izvori opasnosti;
ji, što prijašnje generacije tu materiju to5.
zaštita od požara.
kom studija nisu obrađivali, iako je njeziKEMIJSKI
FAKTORI (anorganski i orno
poznavanje nužno u svakodnevnom raganski
industrijski otrovi).
du. Ova skripta,a nema razloga da se obBIOTIČKI
FAKTORI (bakterije, virusi,
zirom na obradu nazovu i udžbenikom, gljivice, protozoi).
pružaju, kako kaže autor u Predgovoru, FIZIOLOŠKI FAKTORI (umor ili zama»
znanje o izvorima opasnosti te mjerama i ranje, prehrana, fizička i mentalna sposredstvima
za sprečavanje nezgoda i nesobnost).
sreća na radu«. O zaštiti na radu postoji, OSTALI FAKTORI (profesionalna ori


za


kako je poznato, i posebni »Osnovnijentacija, obrazovanje za siguran rad, me


kon« (SI. list 15/65, 29/65, 28/65, 28/66) koji đuljudski odnosi, radna atmosfera).
tu djelatnost definira kao »mjere i sredZAKONSKI
I DRUGI PROPISI S PODRUstva
usmjerena na stvaranje sigurnih u-ČJA ZAŠTITE NA RADU.
vjeta rada« tj. organizaciju rada tako, da PRUŽANJE PRVE POMOĆI.
se on obavlja sigurno bez opasnosti i po


Tekst je upotpunjen sa 100 slika — crte


sljedica za radnog čovjeka.


ža te s 4 stranice crteža i 52 načina poveSadržaj
ovih skripata — knjige je slizivanja
ozlijeđenih dijelova tijela. Na krajedeći:
ju je autor dodao i popis literature s 48


I dio — Općenito o sigurnosti na radu. naslova.


Skripta su, kako i sam naslov kaže, na


II Dio — Štetni faktori radne sredine i


mijenjena zaštiti na radu u drvioj indu


njihovo sprečavanje:


striji, ali dosta materijala može poslužiti
FIZIČKI FAKTORI: i sa sigurnost rada i u šumskoj proizvodnji


1. Klimatski uslovi rada — mikroklima pa i u svakodnevnom životu.
(zagađenost zraka prašinom, plinovima ili O. Piškorić
NOVO IZDANJE!


Tablice za kubiciranje trupaca


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske izdao je novo —
praktično — izdanje Tablica za izračunavanje kubnog sadržaja izrađenih
trupaca (klada) na 2 decimale, a za promjere 0 10 — 120 cm i dužine
od 0,1 —10 metara. Brojke tiskane su u 2 boje (promjeri trupaca u
crvenoj, a dužine u crnoj boji). Veličina ovih tablica-skrižaljki je džepnog
formata 14 x 23 cm i u trdom kartonskom — povezu. Ove praktične
tablice namijenjene su šumskom i drv.-industrijskom tehničkom
osoblju, šumarijama, šumskim gospodarstvima, drvno-industrijskim
poduzećima, đacima srednjih šumarskih i drvno-ind. škola, studentima
Šumarskih fakulteta, kao i svima onim radnicima koji vrše premjer
izračunavaju kubni sadržaj i izrađenih trupaca (klada). Cijena tablica
s poštarinom iznosi 35 dinara.