DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Naredni seminar za osposobljavanje za rad zglobnim traktorim
a održat će se u Karlovcu u toku mjeseca svibnja u trajanju od 16
dana. Troškovi po polazniku iznose 5.000 dinara od čega na praktičnu nastavu
otpada oko 3.000 dinara. Vidljivo je, da se na ovom seminaru kao i u
svim do sada završenim daje velika važnost praktičnoj obuci polaznika.


4. Osim navedenih vidova obrazovanja Školski centar u Karlovcu vrši
osposobljavanje radnika u šumarstvu za zvanje »specijalizirani radnik šumarske
struke« u područnim odjeljenjima Vinkovci, Bjelovar i Gospić, dok
se vrše pripreme za otvaranje područnog odjeljenja i u Koprivnici.
5. Sadašnje prostorne mogućnosti Školskog centra u Karlovcu su takove
da ne mogu u potpunosti zadovoljiti potrebe šumske privrede SRH-e za
osposobljavanjem i školovanjem radnika.
Kao imperativ postavlja se izgradnja novog suvremeno
opremljenog centra u Karlovcu, jer će se tada potrebe šumske privrede
za obrazovanjem radnika moći u potpunosti realizirati. Izgradnja školskog
centra prema do sada obavljenim pripremama počet će 1976. godine
s izgradnjom prve etape.


H. L.
OBRTNIČKA ŠKOLA ZA DRVO-REZBARSTVO, PLETARSTVO
I TOKARSTVO


Čujemo, da gosp. nadšumar R-ć* kani u Lokvah ustrojiti sukromnu
obrtničku školu za drvo-rezbarstvo, tokarstvo i pletarstvo. Zavod bi imao
biti pod nadzorom kr. zemaljske vlade, koja bi mu ujedno u interesu primorskog
pučanstva primjerenu potporu iz zemaljskih sredstava osjegurala.
... Mislimo nadalje, da bi baš i nuždno bilo, da se našemu primorskokraškom
iiteljstvu omogući kakova privreda, bez koje se, kako je poznato,
ne može na kultivaciju tamošnjih krajeva ni pomisliti. Liep naravni dar
naroda našeg pako toli u rezbariji, koli vezarstvu i nakon kućnom rukotvorstvu
podkriepljuje nas u nadi, da bi spomenuto poduzeće pod vještim vodstvo
moglo od omašne koristi po naše primorje postati.


(Šum. list, 1881, str. 99)


Obrtnička škola za drvo-rezbarstvo itd. ... i zbilja je već po gosp.
bivšem upravitelju brodske imovine općine Radoševiću u Lokvah ustrojena,
a kako iz pouzdana vrela doznajemo, ista liepo već i napreduje, a i cvasti
će, bude li kapitala i podpore od nadležne strane.


(Šum. list, 1881, str. 196)


* Tj. Mijo Radošević (Lokve, 1850 — Zagreb, 1908), koji je bio i plodan stručan
pisac te je od 1877—1898. god. u Šumarskom listu objavio preko 30 članaka
iz raznih stručnih područja (uzgajanja šuma, zaštite šuma, iskorišćivanja šuma,
lovstva, povijesti i dr.). Najopširniji mu je rad »Pabirci za šumarsku povijest
hrvatskih i srbskih šuma« (1891. i 1892), u kojem se nalazi i popis svih pilana
u Hrvatskoj i Slavoniji (g. 1891, str. 552).