DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 56     <-- 56 -->        PDF

EKONOMIČNO KORIŠTENJE SITNOG DRVA I SPOREDNIH
ŠUMSKIH PROIZVODA


(Izrađeno u Poslovnom udruženju šumarskoprivrednih organizacija Zagreb)


I UVOD


U materijalnoj kulturi čovjeka drvo je imalo, ima i imati će važnu
ulogu. Da li će to u budućnosti biti manje ili više nego što je to bilo do
sada, ovisit će o pravcima i tempu razvoja tehnologije njemu konkurentskih
materijala. Za sada, materijali konkurenti — drveta, koliko god doživljavaju
ekspanziju, isto toliko drvo ponovno zauzima u upotrebi svoje standarno
mjesto. Na osnovu toga moguće je zaključiti da će potrošnja drveta u budućnosti
biti sve veća.


Takova predviđanja uloge u potrošniji proizvoda od drveta, navela je
već ranije tehnologe, da težište potrošnje drveta sa klasičnih trupaca prebace
na korištenje sitnog drveta. I upravo korištenje tog sitnog drveta predmet
je ovog našeg kratkog izlaganja. Razlozi za stavljanje te proizvodnje
u prvi plan su mnogostruki, a od kojih ćemo mi navesti samo dva.


Industrija koja svoju proizvodnju bazira na korištenje sitnog drveta,
industrija celuloze, industrija neoplemenjenih ploča iverica, neoplemenjenih
ploča vlaknatica, lesonit ploča, drvene vune i tome slično, u Jugoslaviji
je razvijena i u industrijskoj proizvodnji zauzima vidno mjesto. Podloga
za njen razvoj je bila činjenica, da Jugoslavija kao iznad prosječno
šumovita zemlja raspolaže sa velikom količinom upravo tog sitnog drveta.


Potreba sitnog drveta za naprijed navedenom proizvodnjom do pred
nekoliko godina potpuno je podmirivana iz domaćih izvora, da bi, svakom
daljom godinom, započet uvoz te sirovine počeo biti sve veći pa danas za
cijelu Jugoslavije dostiže godišnje uvoz od cea 2,000.000 ms.


Upravo te dvije naprijed navedene konstatacije ponukale su organizatora
današnjeg savjetovanja, da u sklopu ostalih aktualnih problema šumsko
drvnog proizvodnog kompleksa, postavi na dnevni red i tu problematiku,
a ta problematika je u tom, što mi, kao zemlja koja raspolaže velikim
i dovoljnim količinama sitnog drveta, to drvo ipak uvozimo. Mi ćemo pokušati
nabaciti neke probleme i potrebna rješenja u vezi iznesenog, koji se
pojavljuju u SR Hrvatskoj, a koji se vjerojatno istovjeti s onima u našim
ostalim republikama.


II KORIŠTENJE SITNOG DRVETA


U ekonomskom smislu, za korištenje sitnog, prostornog drveta, pa i
otpadaka, pored toga što je neophodno postajanje odgovarajuće industrije
kojoj je to drvo sirovina, potrebno je da postoji dovoljna količina raspo


166