DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 55     <-- 55 -->        PDF

U prednjim analizama i zaključcima nisu istaknute i ostale posredne
prednosti mehaniziranog utovara kao što su: manji broj radnika, veća produktivnost,
niži troškovi režije, lakša organizacija rada, značajne uštede
jer ne treba izgrađivati utovarne rampe, uštede na ostalim obrtnim sredstvima
i materijalima i slično.


Uvijek treba podvući pravilo, da za svaku priliku treba programirati
i pronaći adekvatno rješenje pa prema tome nije moguće i ne treba računati
na isključivo jednu univerzalnu mašinu za utovar svih sortimenata koji su
utvrđeni standardom ili su rezultat sadašnje nesuvremene tehnologije u
eksploataciji šuma. Potrebno je da se prije nabavke svakog krana izradi
skraćeni program kojim bi se, kroz analizu obima radova i potreba u svakom
konkretnom slučaju, došlo do adekvatnog — najboljeg rješenja u odnosu
na vrstu i tip krana za utovar i istovar.


Objektivno i opravdano je očekivati da će se ubrzanim tempom preći
na mehaniziranje utovara drveta, čime će se, bez alternativa, postići i slijedeći
efekti:


— humanizacija jedne teške i iscrpljujuće faze rada u šumarstvu,
— povećanje produktivnosti rada na utovaru i istovaru drveta,
— smanjenje troškova proizvodnje u odnosu na ručni utovar,
— ubrzanje transporta i povećanje učinka kamiona za oko 30%.
Umjesto zaključka o ekonomskim potrebama mehaniziranja svih faza
rada u iskorištavanju šuma, mogu se navesti 3 faktora koji imaju odlučujući
uticaj da efikasnost i struöno-ekonomska opravdanost rada sa mašinama
bude u praksi potvrđena, a to su:


1. Suvremena rješenja i moderne mašine ne daju i ne mogu dati očekivane
učinke i racionalnu proizvodnju bez kvalificiranih stručnjaka u toku
i na liniji kompletnog procesa rada od programiranja do realizacije. Nema
tako kvalitetrie rnašme u kojoj se ne može slomiti svaki dio, ako njom
rukuje nediscipliniran, nemaran i neobučen upravljač.
2. Unifikacija mehaniziranih sredstava za rad na široj regiji je bitan
faktor za postizanje visokih učinaka. Bez kapitalno važnih komercijalnih
razloga ili temeljite stručno-ekonomske dokumentacije ne treba ići na promjenu
vrste i tipa mehaniziranih sredstava za rad. Unifikacijom pravilno
odabranih sredstava rada omogućuje se: uredno servisiranje, bolje održavanje
mašina, povećanje procenta efektivnog radnog vremena, lakša i brža
obuka kadrova, točnije proizvodno i vremensko planiranje, a kao rezultat
svega toga postiže se veća produktivnost i umanjuju troškovi proizvodnje.
3. Iskorištavanje šuma je multidisciplinarna djelatnost te zahtijeva koordiniranu
akciju u mehaniziranju svih faza rada, i kompletnu organizaciju
proizvodnje. Samo tako moći će se instalirati optimalni kapaciteti i osigurati
realizacija zajednički orijentacija i stručnih akcija na smanjenju troškova
poslovanja.