DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Analiz a troškov a utovara oblovine i cijepanih sortimenata:
U dinarima


Trupci lišćara Tanka oblovina Cijepano drvo
za 1 m3 za 1 m3 za 1 pr. m


sa sa sa sa
lagera zemlje lagera zemlje lišćari četinari


Ručni utovar 28,60 37,10 37,10 49,10 18,40 15,80
Hidraulični kranovi
HIAB-670 i
JONSEREDS s. Z. 22,40 25,30 30,20 35,20 15,20 12,70
Mobilni kranovi:
FUCHS-301 25,20 27,90 39,40 47,50 16,40 13,90
ADK-63 27,50 31,70 43,00 51,80 18,20 15,20


Približno isti međusobni odnos se dobije ako se na isti način analiziraju
norme i troškovi utovara ćetinastih sortimenata.
Ako troškove utovara hidrauličnim kranovima HIAB-670 ili JONSEREDS
super Z označimo sa 100% onda troškovi ostalih sredstava iznose:


— za trupce lišćara i /po 1 m3 sa lagera: kranom FUCHS 301—112%,
kranom ADK-63-123%, ručnim utovarom 127%;
— za trupce lišćara po 1 m3 sa zemlje: kranom FUCHS 301-110%, kranom
ADK 63-125%, ručnim utovarom 147%;
— za tanku oblovinu po 1 m3 sa lagera: kranom FUCHS 301—130%,
kranom ADK 63-142%, ručnim utovarom 123%;
— za tanku oblovinu po 1 m3 sa zemlje: kranom FUCHS 301—157%,
kranom ADK 63-157%, ručnim utovarom 162%;
— za cijepano drvo lišćara: kranom FUCHS 301-109°/», ručnim utovarom
1200/0.
Na osnovu prednjih analiza i komparativnih pokazatelja efikasnosti i
troškova rada različitih sredstava za utovar drveta proizilazi više nedvosmislenih
zaključaka kao:


— hidraulični kranovi HIAB-670 i JONSEREDS SUPER Z, opremljeni
specijalnim grajferima, predstavljaju najefikasnije, najbolje i najeftinije
rješenje za utovar oblih i cijepanih sortimenata drveta, u svim varijantama.
Potrebno je posebno naglasiti, da se ovi kranovi uspješno montiraju na
domaće kamione FAP i domaće traktore, adekvatne tipu IMT-586.
— Mobilne auto kranove opremljene kliještima ne treba upotrebljavati
za utovar tanke oblovine jer su za taj rad neprikladni, neefikasni i skupi.
Bez paleta ili posebnih sajla u koje se unaprijed pripremi cijepano drvo
za utovar, ovi kranovi ne daju zadovoljavajuće rezultate kod utovara ogrijevnog
i celuloznog drveta.
— Ručni utovar je iscrpljujući, spor i skup i neekonomičan jer ne
osigurava potpuno korištenje kapaciteta sredstava za transport, te capine
i pomagala za ručni utovar treba što prije napustiti.
164