DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 53     <-- 53 -->        PDF

3. UTOVAR DRVETA
U širokom dijapazonu raznih radnih operacija u iskorištavanju šuma
neposredno i definitivno treba riješiti probleme mehaniziranog utovara drveta,
uključujući celulozno i ogrijevno drvo. Mehaniziranim utovarom se
u pravilu smanjuje vrijeme trajanja samog utovara i istovara, ubrzava obrt
i povećava korištenje transportnih kapaciteta (kamiona), osigurava izvršenje
utovara po najpovoljnijoj dinamici, olakšava i humanizira rad i smanjuju
troškovi radnih operacija utovara i transporta.


U teoriji poznata su slijedeća sredstva za utovar drveta:


— manuelni utovar,
— animalni utovar,
— mehanički utovar drveta i to: motornim vitlovima ručicama za dizanje
tereta, kranovima sa čeličnim uzetom, hidrauličnim kranovima, traktodima
utovarivačima, transporterima i automotornim kranovima.
U suvremnoj šumarskoj praksi dovoljno je analizirati i upoređivati:
ručni utovar, utovar hidrauličnim kranovima i utovar mobilnim kranovima.
Iz tih razloga u analizama će se dati dnevne norme i troškovi po jedinici
proizvoda samo za ova sredstva rada.


Dnevn a norm a — utovara oblovine i cijepanih sortimenata.


Trupci Tanka oblovina Cjepano
Sredstva rada drvo u pr. m
lišćari u m´ lišćari četinari
sa sa sa sa sa složaja
lagera zemlje lagera zemlje na cesti
Ručni utovar 12 9 9 7 20 23
Hidraulični kranovi HIAB-670,
JONSEREDS SUPER Z 84 75 63 54 125 150
Mobilni kranovi
FUCH 301, ADK-63 83 72 53 44 125 150


U sklopu radnog ciklusa kod izračunavanja normi za mehanizirani utovar
oblovine i cijepanih sortimenata u obzir je uzeto ukupno trajanje slijedećih
radnih operacija: pripreme rada (sa zastojima i odmorima), efektivan
rad dizalice te ukupno vrijeme angažiranosti dizalice i radnika (od početka
do završetka rada) i na toj bazi je obračunat učinak u toku 1 dana, za osmosatno
radno vrijeme.


Tehnički i stvarno mogući kapacitet kranova — dizalica je znatno veći
od normi iz priložene tabele, ali u uvjetima kada bi se mogao organizirati
konstantan obrt kamiona i rad dizalice u kontinuitetu. To u sadašnjim uvjei
stvarnoj praksi nije moguće osigurati.