DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Normativi i financijski pokazatelji, iz analiza ostvarenih troškova i proizvodno-
tehničkih kalkulacija, ne ostavljaju šumarsku operativu u dilemi.
Jasno [je da konjske zaprege i samarice neminovno moraju nestati iz
procesa iskorišavanja šuma. Pri izboru vrste i tipa mehaniziranih sredstava
rada odlučujući faktori su: tehničke i eksploatacione karakteristike
stroja, pri čemu ekonomski pokazatelji učestvuju kao ravnopravan ili odlučujući
elemenat. Bitno je da se akcije na uvođenju mehanizacije odvijaju
na stručno-ekonomskoj bazi kao jedinstven i cjelovit proces, neovisan od
špekulacija i umješnosti trgovačke mreže.


Prema tome, iz dosadašnjih stručno-tehničko-ekonomskih iskustava bezrezervno
se za rješenje faze prikupljanja i privlačenja drveta mogu preporučiti:


— Domaći traktori točkaši IMT-558 i IMT-533, adaptirani za potrebe
šumarstva i opremljeni funkcionalnim vitlima IGLAND.
U našim uvjetima, ovako opremljeni traktori morali bi imati prioritet
u svim slučajevima gdje nagib terena, nagib izvozne vlake, reljef i kvalitet
zemljišta opravdavanju i omogućavaju rad sa traktorima točkašima.


Ovim traktorima se može dati prednost i u prebornom načinu sječa sa
manjim intenzitetom, zatim u sastojinama tanjih debljinskih razreda, kao
i u čisto sortimentnom načinu sječa.


Zglobni traktor LKT-75 još uvijek je u fazi uhodavanja i nije dao očekivane
rezultate, ali ne radi vlastitih karakeristika i kvaliteta, nego iz sasvim
drugih privremenih i subjektivnih razloga. Ovaj traktor je za sadašnje uvjete
prihvatljiv, prvenstveno radi povoljnih uvjeta plaćanja.


— Zglobni traktori TIMBERJACK 208-D i KOCKUM 812 su dali, generalno
promatrano, dobre rezultate i opravdali svoje uvođenje u proces iskorištavanja
šuma.
Činjenica je da ni jedna organizacija šumarstva, koja je počela raditi
sa zglobnim traktorima, nije odustala od njih, nego je intenzivirala uvođenje
ovih mašina u šumu i prilagođavala kompletnu tehnologiju rada
uvjetima i zahtjevima ovih suvremenih strojeva. Da bi postigli očekivane
i optimalne rezultate potrebno je da inženjersko-tehnički kadar izvrši projektne
poslove i tehnološku, tehničku, kadrovsku i ekonomsku pripremu rada.
Operativnu pripremu, a to znači: doznaku stabala, sječu, formiranje gravitacionih
zona, trasiranje i izgradnju mreže puteva, lokaciju stovarišta, normiranje
rada i operativni projekat sa vremenskim planiranjem treba dovršiti
prije uvođenja mašina u rad. Isto tako inženjersko-tehnički kadar treba
biti fleksibilan i u toku praktičnog rada vršiti stručne korekcije i pojedine
akcije prilagođavati konkretnim uvjetima sjecišta i radnog mjesta.


Tehnika rada i radni efekti dalje su u rukama traktorista i ovise od:
obučenosti i iskustva vozača, opremljenosti vozača, zaštitne opreme, poznavanja
i primjene u praksi radnih propisa, operativne organizacije rada, radne
discipline, te koeficijenta ispravnosti traktora i opreme za rad.


Samo temeljitim sprovođenjem svih ovih akcija mogu se stvoriti uvjeti
za potpuno korištenje tehničko-konstrukcionih i eksploatacionih prednosti
zglobnih traktora, a to je put za ostvarenje jeftinije proizvodnje.