DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Ako troškove rada privatnih konjskih zaprega označimo sa faktorom
100%, onda troškovi ostalih sredstava iznose za traktor TIMBER JACK 208
D-54%, traktor IMT-533 sa vitlom-55%, IMT-558 sa vitlom — 62%, LKT-75


— 68%, KOCKUM-821 — 70%, samarica — 91%, vlastita komora — 95%.
Navedeni podaci ilustrativno i jasno pokazuju efikasnost različitih sredstava
rada i značajne uštede u troškovima kod primjene odgovarajuće mehanizacije
u fazi privlačenja i izvoza drveta. Pri tome je potrebno dati i neka
dopunska objašnjenja i informacije kao:


— troškovi rada animalom su u konstantnom porastu radi: sve manje
ponude ovih sredstava rada, porasta neto cijena po jedinici izmanipulirane
drvne mase i visokih zakonskih obaveza na ovu vrstu usluga;
— zglobni traktori su radili u najtežim terenskim i ostalim uvjetima.
Pored toga zglobni traktori su još uvijek, kao nova sredstva rada, u fazi
uhodavanja;
— naročito dobri rezultati postignuti su primjenom traktora domaće
proizvodnje IMT-558 i IMT-533 opremljenih vitlima IGLAND.
OOUR šumarstva »SEBEŠIĆ« — Travnik predstavlja svojevrstan pozi
tivan fenomen u pogledu kompletne programskonprojektne pripreme rada
i korištenja traktora točkaša IMT-533 i 558. Sa 56 ovih mašina ostvareno
je u toku 1974. godine 111.194 efektivnih radnih sati i izvučeno je na relaciji
od 1.400 metara ukupno 216.277 m:i oblovine. Drugim riječima to znači
da je godišnji učinak po jednom stroju u 4.716 t/km uz bruto troškove od
44,38 dinara po 1 t/km.


Ovako visoki rezultati rada postignuti su stručnom primjenom u praksi:
organizirane pripreme rada, blagovremenog vremenskog planiranja rada
strojeva, ispitanih i provjerenih normativa, efikasnost održavanja mašina
i priključaka, obuke i pripreme kadrova, ispravnosti i dosljednosti u obračunavanju
zarada, radne discipline na liniji priprema-´praktičan rad i organizirane
kontrole rada.


Proizvodn o-te hnička kalkulacija za izvoz drveta od panja
do stovarišta za 1974. i 1975. godinu daje slijedeće podatke:


Izvozna Bruto troškovi u dinarima
Sredstvo
rada
relacija
km dnevni
u 1974.
za 1 t/km
u
dnevni
1975
za 1 t/km
Konjske zaprege 1,00 645,00 137,65 675,00 144,00
Traktor točkaš
IMT-558 sa Igland viti. 1,00 1.331,00 98.61 1.597,00 118,30
IMT-533 sa Igland viti. 1,00 1.122,00 102,00 1.346,00 122,36
Zglobni traktori
LKT-75 1,00 2.032,00 92,36 2.432,00 110,81
TIMBERJACK 208-D 1,00 2.500,00 78,12 3.000,00 93,75
KOCKUM-812 1,00 2.500,00 86,24 3.000,00 103,44


Prikupljanje i privlačenje drveta je u klasičnom, ranijem, načinu rada
kao i u suvremenom tehnološkom procesu «najteža, najkritičnija i najskuplja
faza rada.