DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Općenito se može zaključiti da sve navedene motorne pile daju približno
isti učinak te da troškovi proizvodnje više ovise od organizacije rada
nego od same pile.


Prema tome, optimalne radne uvjete i niže proizvodne troškove treba
stvoriti kroz:


— unifikaciju motornih pila na nivou Jugoslavije,
— optimalnu organizaciju radne grupe na sječi i izradi drveta, s tim
da na jednog radnika sjekača dolazi jedna pila,


— posebnu organizaciju oštrenja i održavanja pila.
Poduzeće »ŠIPAD« u Sarajevu, nakon testiranja u praktičnom radu prihvatilo
je motorne pile: Me CULLOCH SP-81 i HUSQVARNA 380 S za sječu
i izradu drveta.


Dosadašnja iskustva iz praktičnog rada potvrđuju da je izvršen dobar
izbor jer se radi o suvremenim motornim pilama sa antivibracioraim uređajima,
ukupne težine do 10 kg, snage iznad 50 PS, s učinkom koji je za
duži vremenski period (jedna godina dana) ravan učinku znatno težih motornih
pila.


2. PRIKUPLJANJE I PRIVLAČENJE DRVETA
Izvoz i iznos drveta od panja do međustovarišta vrši se u praksi: samaricama,
konjskim zapregama, traktorima točkašima, zglobnim traktorima
i samo djelimično žicanim kranovima.


Da bi dobili cjelovitu sliku o efikasnosti i rentabilnosti rada sa svakim
od ovih sredstava potrebno je:


1. Analitičkom analizom prikazati dobivene ostvarene troškove po 1 m3
drveta izvučenog od panja do stovarišta, po stvarno izvršenim relacijama
i za 1 t/km, u 1974. godini;
2. Dati pregled proizvodno-tehničkih kalkulacija za svako sredstvo rada,
posebno za 1974, a posebno za 1975. godinu.
Analiza ostvarenih troškova izvoza po 1 m:! drveta u
1974. godini po sredstvima rada, od panja do međustovarišta daje slijedeće
podatke:


Sredstva rada Izvozna Bruto troš. Bruto troš.
relacija km. Din/l m3 Din/l t/km
Vlastita komora 0,64 99,30 155,16
Privatna komora 0,85 139,60 164,20
Samarica 0,88 131,20 149,08
Traktor točkaš IMT-533 1,00 91,20 91,20
Traktor točkaš IMT-558 1,20 122,12 101,90
Zglobni traktori:
TIMBERJACK-208 D 1,00 88,72 88,72
KOCKUM-821 1,00 115,33 115,33
LKT-75 1,10 123,09 111,90