DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 48     <-- 48 -->        PDF

10 godina, pri čemu nam je bilo dostupno i novo izdanje profesora Turka:
»METODIKA KALKULACIJA ekonomičnosti strojnog rada u gospodarstvu«
iz 1975. godine.


Prema tome, pokazatelji koji se kompariraju rezultat su jedinstvene
i jednoobrazne metodologije rada i kao takvi su vjerodostojni.


Kalkulacija ekonomičnosti sredstava rada


Da bi mogli analizirati ekonomičnost primjene raznih tipova mehaniziranih
sredstava u iskorištavanju šuma potrebno je, kroz provjerene kriterije,
doći do dva podatka. To su ukupni bruto troškovi u određenom vremenskom
periodu (sat, dan, mjesec, godina) i ukupan učinak u jedinicama mjere
(m3, prm, t, km) za isti period. Stavljanjem u odnos troškova s učinkom
dobijemo cijenu po jedinici.


U praksi operiramo sa dvije vrste kalkulacija, koje se međusobno dopunjuju
ali i razlikuju. To su: proizvodno-tehnička kalkulacija i knjigovodstvena
analiza poslovanja.


Proizvodnojtehnička kalkulacija obuhvaća sve elemente iz kojih se dolazi
do podataka o produktivnosti, rentabilnosti i ekonomičnosti sredstava
rada, odnosno ova kalkulacija nas usmjerava kod odlučivanja o izboru vrste
i tipa mehanizacije koju treba nabaviti i sa kojom treba raditi. Kalkulativna-
prodajna cijena je izrađena na bazi obračuna stavaka:


1. Pogonski materijal (gorivo, mazivo ili zob, sijeno i slično),
2. Potrošni materijal,
3. Amortizacija,
4. Popravci i održavanje,
5. Osiguranje, smještaj i takse,
6. Kamate,
7. Lični rashodi,
8. Troškovi pogonske i upravno-prodajne režije,
9. Dobit i
10. Prodajna cijena usluge.
Učešće svakog od ovih elemenata moguće je točno i uz maksimalno
objektivizirane parametre, obračunati u kalkulaciji.


Pored toga, proizvodno-tehničku kalkulaciju treba upotpuniti tehničko-
eksplotacionim karakteristikama za svako sredstvo rada kao i komercijalnim
uvjetima u pogledu uvjeta nabavke i održavanja.


Knjigovodstvena analiza se svodi na rutinsko knjiženje troškova proizvodnje,
bez analize racionalnosti rada i razmatranja opravdanosti i potrebe
raznih izdataka. Pri tome se knjigovodstvo redovno služi različitim faktorima
na ostvarene troškove čime se zamagljuje slika o stvarnim rezultatima
poslovanja.


Usporedne ekonomske kalkulacije u šumarstvu posebno su potrebne:


— da bi utvrdili opravdanost uvođenja strojnoga rada umjesto ručnog
ili animalnog rada,
— da bi međusobnim usporednim analizama dokazali koja vrsta i tip
mehanizacije najviše odgovora konkretnoj fazi rada,
158