DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 47     <-- 47 -->        PDF

KOMPARATIVNA ANALIZA EKONOMIČNOSTI PRIMJENE RAZNIH TIPOVA
MEHANIZACIJE U ISKORIŠTAVANJU ŠUME


Dipl. ing. IVAN REBAC, savjetnik
»ŠIPAD« — Sarajevo


UVOD


Mehanizacija tehnološkog procesa u industriji i privredi nije mogla
mimoići šumarstvo. Zadnjih godina uvođenje mehaniziranih sredstava rada
u iskorištavanju šuma odvija se ubrzanim tempom, ali i ne dovoljno organizirano.
Sve više se napušta klasični način proizvodnje, a sve intenzivnije
se primjenjuju suvremeni tehnološki procesi sa jasnim akcentom na ekonomski
faktor.


Da bi mogli kompletno pratiti i sprovesti optimalnu tehnološku šemu
rada u iskorištavanju šuma i utvrditi najbolju organizacionu formu i strukturu
radne grupe potrebno je:


— utvrditi normativne u svim fazama rada i za različita sredstva rada,
— utvrditi ekonomičnost primjene raznih sredstava Tada i raznih tipova
mehanizacije u iskorištavanju šuma,
— usporednim analizama ukupnih troškova i cijene koštanja po jedinici
proizvoda izvršiti izbor najpovoljnijeg sredstva rada, te najracionalniji
oblik i organizaciju poslovanja.
Činjenica je, da je način izrade normi kod organizacija šumarstva na
terenu vrlo različit te su i normativi za iste faze rada u velikim disproporcijama.
Isto tako, izrada kalkulacija o troškovima proizvodnje po 1 m3
ili 1 pr. m nije rađena jednoobrazno te i eventualne usporedbe nisu bazirane
na točnim i objektiviziranim faktorima. Upravo zato, na nivou Jugoslavenskog
šumarstva osjeća se potreba da se sve kalkulacije troškova i komparativne
analize izrađuju po jedinstvenoj stručnoj metodologiji i jednoobrazno,
jer nas drugačiji rad, pored toga što nema ekonomsko opravdanje, vodi ka
dezinformacijama.


U daljem razmatranju i analiziranju ove teme treba istaći dvije činjenice:


1. Sve analize ekonomičnosti primjene raznih tipova mehanizacije u
iskorištavanju šuma rađene su po jedinstvenoj metodologiji i odnose se na
sredstva rada poduzeća »šipad«. U svjetlu činjenice da »šipad« gospodari
sa preko 70% šuma, može se smatrati da se ovi podaci odnose na sveukupno
šumarstvo u Bosni i Hercegovini.
2. Sve analize i službene kalkulacije rađene su po »METODICI KALKULACIJA
« profesora Zdravka T u r k a, jer je to usvojena praksa zadnjih
157