DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 32     <-- 32 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU DOMAĆEG PLANINSKOG BRIJESTA
(ULMUS GLABRA HUDS)


Mr. NIKOLA JANJIĆ


Šumarski fakultet, Sarajevo


Planinski brijest u okviru bosansko-hercegovačkog, pa i cijelog jugoslavenskog
područja, nije dosad bio predmet intenzivnijih morfološko-taksonomskih
istraživanja, te je njegov varijabilitet ostao potpuno nepoznat,
a sistematski poredaj vrlo nepotpun, sveden samo na osnovnu vrstu (Beck-
M an n age ta, G, G. 1906; Hayek, A. 1924) ili pored ove na još samo
jednu prirodnu formu (Jovanović , B. 1970). Na ovu se vrstu ustvari
gledalo kao na vrlo slabo varijabilnu, što je inicirao već Schneider ,


C. K. (1916) a prihvatili mnogi kasniji autori. Međutim, budući da je dosadašnja
strana literatura ipak zabilježila znatan broj prirodnih varijacija,
bilo je zanimljivo istraživati šta se od njih može naći u našoj populaciji
ove vrste, te u kakvom su međusobnom odnosu.
Izvršena su preliminarna istraživanja koja su bila intenzivna jedino na
planinama Bjelašnici (Igmanu) i Jahorini, dok su na ostalom delu područja
Republike obavljana više uzgredno. Herbarski materijal nekih formi obrađen
je varijaciono-statistički. Ovo se odnosi samo na listove plodnih grančica,
jer cvijetovi i plodovi nisu mjereni iako su istraživani.


Sadašnji prilog ima za cilj da ukaže na znatan raspon i raznovrsnost
konstatirane varijabilnosti, gdje se »moguće prepoznati većinu taksona koji
su kao spontani opisani u dosadašnjoj literaturi, pri čemu je interesantna
i sama činjenica da se do takvih saznanja moglo doći na osnovu samo djelimičnih
istraživanja područja.


U daljem izlaganju bit će ukratko dati potrebni podaci iz literature,
a zatim izložen način morfološkog variranja vrste u našem području, te
njena taksonomska razdioba. Ukazat će se ustvari na takvu varijabilnost
koja se okularno lako zapaža i koja se odnosi kako na kvantitativne tako
i kvalitativne osobine. Podrazumijeva se, prema onome što je rečeno o obimu
istraživanja, da to nikako ne predstavlja iscrpan prikaz varijabilnosti vrste.


PODACI IZ LITERATURE


Planinski brijest je prvi put zabilježen kao posebna vrsta od engleskog
autora Williama H u d s o n a 1762. godine. Opisan je kao »Ulmus foliis
oblongo-ovatis duplicato-serratis basi inqualibus, cortice glabro«, dakle vrlo
nepotpuno, pa i za određivanje same vrste (u odnosu na poljski brijest)
nedovoljno. Međutim, data sinonimika jasno upućuje o čemu se radi: Ulmus
falio latissimo scabro. Ger. Em. 1481. Syn. 469., Ulmus latiore folio Park.
1404.


i Koch C: Dendrologie, II 1, 1872.