DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 98     <-- 98 -->        PDF

da se mislilo i na odgoj domaćih šumarskih stručnjaka, jer će svaki od
primljenih pod sobom imati dva mlada učenika »kojichie obsluxevati zapovidi
uzdarxiteglia u svemu onome scto bude od sluxbe za napridovanje,
i uzdrxavanje Dubravaa Kraglievih i Opchinaa« (str. 161).


3 ZAKLJUČAK


Možemo li iz materijala u Kraglskom Dalmatinu dobiti sliku stanja
šuma i problematiku šumarstva u ono doba, dakle pred blizu 200 godina?
Odgovor je pozitivan a pokazuje da se u ondašnje doba nije jače razlikovalo
od stanja u prvoj polovici našeg stoljeća (danas je, ukratko rečeno, stanje
bolje, razvoj šumskog fonda je progresivan). Visokih šuma bilo je samo
u višim predjelima većih planina (Svilaje, Kamešnice, Mosora, Blokova) te
u privatnim ogradama (šumicama). Općinskih odnosno točnije seoskih, po
nekim autorima, gotovo i nije bilo a po drugim postojale su bolje bar niske
šume, jer se ukazuje na mogućnost proizvodnje drvnog uglja i to s dobrom
zaradom.


Prema Kraglskom Dalmatinu devastacija šuma posebno se očitovala
u doba agonije Mletačke Republike te austrijske međuvladavine (do priključenja
Dalmacije Francuskom carstvu 1805. god.), kada je »Vlah« morao
besplatno vršiti sječu a drvo prevoziti i po nekoliko milja daleko pa su
»stabla seljaku postala cilj mržnje te su sva ili skoro sva potpuno uništavali«
(br. 30/1808., str. 234.). Takvo stanje je vjerojatno, a seljak je i za svoje
potrebe vršio sječu ne samo zbog reakcije za kulučenje (besplatnu sječu
i prijevoz) nego da i sebi osigura bilo vrednijeg bilo drveta opće. Slično
se događalo i za vrijeme II svjetskog rata, tj. kada je narod vidio da Talijan
sječe i prisvaja drvo tada su i obližnji seljaci zašli i u borove šume, do tada
posebno poštivanje, po onoj »bolje da ja nego oni, jer šuma je konačno
naša«. Kako su pojedinci čuvali svoje ograde tako je bilo i sela koja su
čuvala odrasla stabla, a posebno hrastova, kako bi stoka ljeti imala bolju
pašu i hladovinu, a od hrasta žir. Ta još je autor ovog prikaza imao prilike
pedesetih godina vršiti procjene hrastovih stabala s težištem na vrijednosti
uroda žira dok je vrijednost stabla za drvo bila u drugom redu (kod procjena
visine odštete za sječu stabala u trasi elektrodalekovoda).


Kraglski Dalmatin pruža mogućnost i globalne ocjene prve periode francuske
vladavine u Dalmaciji (druga perioda nastaje osnivanjem Ilirije 1810.
godine). Ta ocjena može biti samo pozitivna bez obzira što su poduzimane
mjere imale za cilj i jačanje francuskog carstva kao takvoga. Zar npr.
sadnja krumpira, koja je također opetovano propagirana, ili obnova šuma
više koristi »carstvu« ili narodu koji će krumpir saditi ili kojemu se šuma
nalazi u neposrednoj blizini, kojemu je ona neposredna životna sredina?


Kako su nosioci inicijativa i realizacija zamisli jedna ili više osoba,
tako je i s akcijama ovog perioda francuske vladavine. To je bio prvenstveno
Vicko Dandolo ali ne samo kao šef pokrajinske državne uprave, kao generalni
providur, nego i kao osoba tj. u jednoj osobi našao se inicijator, planer
i realizator. Takav zaključak proizlazi i iz materijala objavljenih u Kraglskom
Dalmatinu.


O. Piškorić