DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 96     <-- 96 -->        PDF

pedeset hiljada sadnica pitomog kestena (za plod) i duda (za list — uzgoj
svilene fcmbe) te za sadnice šumskih vrsta. Pored toga u rasadniku će
uzgajati luk i drugo povrće u cilju upoznavanja dalmatinskog seljaka s ovim
povrćem1". Naredbom su osnovana i 3 radna mjesta za stručnjake: glavnog


»inspektora« rasadnika te 2 rasadničara.
2.2 Druga je naredba od 16. XI 1806.
imenovana, možemo nazvati »Naredbo m
godine
o za
koju, jer posebnoi šuma . štit
nije
Ova naredba sadrži slijedeće odredbe:


1. Paljenje vatre u šumi, bez obzira na vlasništvo, kažnjava se novčanom
kaznom od 300 do 3000 mletačkih lira. U slučaju nenaplativosti novčane
kazne ova se zamjenjuje zatvorom od 3 mjeseca do godine dana. Zlonamjerno
paljenje kazniti će se po Zakonu (iako ovdje izričito ne stoji razumijeva
se Zakon za krivična djela).
2. Istom novčanom kaznom, i zatvorom, kažnjava se i onaj koji vadi
panjeve, iskopava korjenje ili sječe mladice podmlatka.
3. Do nove naredbe zabranjuje se izvoz drva iz Dalmacije osim drva
za kraljevska brodogradilišta za čiji je izvoz potrebna posebna popratnica.
4. Zaplijenit će se brodovi koji bi izvozili drvo, a vlasnik (broda) i prodavalac
drva kaznit će se zatvorom od jedne godine, a mornari na dva
mjeseca1*.
5. Istom kaznom (iz t. 4.) kaznit će se i onaj, koji će među ostalim drvom
prevoziti panjevinu ili korjenje. Ako se drvo prenosi na životinji ona će
se zaplijeniti a njezin pratilac i vlasnik kaznit će se zatvorom.
6. Za prijevoz drva brodom između država ili između dalmatinskih otoka
potrebna je popratnica lokalne državne vlasti. U popratnici moraju biti
navedena imena vlasnika drva, vlasnika broda i mornara, mjesta prijevoza
te vrst i količina drveta.
7. Bez dokumenta iz t. 6. brod se neće pustiti iz luke.
8. Nadzor nad prijevozom drveta, panjeva ili korijenja vrše svi javni
organi a za nagradu pripada im polovina drveta dok se druga polovina daje
ubožnicama.
9. Za sječu borovih stabala na otoku Korčuli potrebna je dozvola mjesnih
državnih vlasti (dopuschienje od Pristogliä misnih), ali se drvo ne može
izvoste s otoka (tj. dozvoljena je sječa samo za lokalnu brodogradnju, op.
P.). Također je, pod pretnjom kazne iz t. 1. ove Naredbe, zabranjena sječa
bilo kakvog visokog stabla.
10. Sve naredbe prijašnjih vlasti u koliko nisu u suprotnosti s ovom
Naredbom, ostaju na snazi.
2.3 Naprijed je već navedeno da je 15. II 1808, generalni providur Dalmacije
Dandolo uputio državnim vlastima, župniaima i (seoskim) starješinama
poziv za osnivanje branjevina odnosno o obnovi šuma. Doku10
Pored akcije za sadnju povrća propagirala se i sadnja krumpira uz nagradno
natjecanje najboljim uzgajivačima.


11 Za ocjenu težine kazne zatvorom treba znati da su u ona vremena bile
»tamnicze sve brez svietlosti, i od igragna aera«, kako to stoji u jednoj predstavci
iz Trogira objavljenoj u Kraglanskom Dalmatinu iz 1806. (str. 128.).


94