DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Izvještaj sadrži i uputu za uzgojne mjere odnosno prorede. Danas na
jedno stablo, kaže se, otpada površina od 12 četvornih stopa dok će za
10 godina trebati svakom stablu 25 č. stopa.


U izvještaju -najavljuje se i skora sjetva sjemena (izvještaj) je pisan
početkom veljače) koje se očekuje iz Italije i to vrsta »kojih narav jest odredila
da se brzo učine jaka i na zemgliam ne velle debellim«. Naglašava
se i to, da obnova šuma ne znači da se ne koristi i kameni ugalj a drvo
štedi, jer se ovo može koristiti i preko fizičko-kemijske obrade. I ovom
prilikom naglašava se i posredna korist od gajeva za sela odnosno njihova
zaštitna funkcija.


1.3. O šumarstvu ili šumama ima riječi i u nekim drugim člancima.
Tako se u članku »Razmislj.ana otaxbena je dno g D a 1 m a t i n a«
(u br. 2/1807) pod t. 8. konstatira da se drvni ugalj uzvozi izvana s udaljenosti
i od stotinjak milja te da bi »jedan vridan ughlievgliar barzo uccinio ovdi
svoju sricchiu« odnosno drugim riječima u Dalmaciji ima uvjeta za proizvodnju
drvnog ugljena. U 9. t. navodi da proizvodnja vapna, od kada se počele
graditi zidane kuće (a takvu gradnju preporučila je francuska uprava, op.
P.) troši »neizmjerne« količine drva te da u Dalmaciji ne postoji ni jedna
zidana vapnenica niti se koristi kameni ugalj.
U članku o »industrijskoj« proizvodnji (u br. 26/1807) konstatira se
da je u planinama malo stabala, a u gajevima malo hrastova (dubja) ali
i to i da ima drva za proizvodnju ugljena, kojeg međutim, ne zna nitko paliti
(str. 203.). Navodi se dalje, da se iz Dalmacije pod Venecijom i pod Austrijom
uz ostalo (vino, rakiju, ulje, vunu i dr.) prodavalo i izvozilo i drvo (str. 213)
te da za unapređivanje pomorske trgovine odnosno za gradnju brodova
treba brodograditeljima osigurati drvo i iz Dalmacije te iz obližnje Istre,
»krajanova austrianskoga« te »turske Albanije« str. 215.).


U više brojeva 1808. godine razmatra se problematika stočarstv
a u Dalmaciji (Promiscgliagna Varhu Cobanstva u Dalmaczii). Autor
konstatira da se u Dalmaciji nalazi »osam stotina igliadaa koozaa! Broj
strahoviti. Kolliko mlajahnih stabalaa, kclliko mekahnih mladicza neimaju
poraziti ove xivine ujedno godischte?« (br. 28., str. 219.). Najavljuje se
smanjivanje broja koza (primjenom veće pašarine koja bi se i povećavala
svake godine), ali uz prethodne mjere da »ubogi texak«, kojemu je koza
»kako krava«, ne ostane bez prehrane (seljaku se koza »nemoxe otteti ako
parvo ne ostanne obragnen od glaada«, str. 220).


U razmatranju o mjerama koje bi mogle brzo donijeti koristi
Dalmaciji (u br. 30/1808) kaže se da je u šumarstvu potrebno »postaviti
u reed vellik posao od Dubravaa, obraniti i činiti napridovati vlastiti gaj
schragnen svakome sellu, obranniti vlaasti gospodareve varhu osobitih stabalaa
od gajaa, e uhrobernniti neka budu boglie gojeni« (str. 199.).


2 MJERE ZA POBOLJŠANJE I ZAŠTITE ŠUMA


2.1. Prva naredba, objavljena u Kr. Dalmatinu br. 16. 25. X 1806. god.,
za unapređivanje arborikulture je ona od 20. VIII 1806. god. o osnivanj u
rasadnik a u Zemuniku. Namjena tog rasadnika bila je proizvodnja po