DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 94     <-- 94 -->        PDF

nosno da se iz posebničkih omiških gajeva drvo prodaje brodograditeljima
u Milni, Korčuli i dr. Što više »dodijalo bi govoriti o tolikim drugim gajevima
ne velikim ali bogatim pa da se vidi koliko je neizmjerno bogatstvo
izgubila Dalmacija... no nadati se da će sva bogatstva biti vraćena po
prirodi te pravednim i razumnim gospodarenjem«, No i u ovim šumama
postoji »zao običaj da mnogi ljudi i životinje ulaze u tuđe baštine i načine
tolike štete« da ljudi i ginu ali da najdomišljatiji i najdrskiji pobjeđuju.


Zanimiv je dodata k (napomena) u kojem se kaže: »Naš sadanji
generalni providur (Dandolo, op. P.) izdao je svojedobno u Italiji djelo »Danni
economici, politici e morali che provengono dai beni comunali´. U toj je knjizi
pokazao da je općinsko dobro rana za kraljevinu i otvoreno vrelo za nemoralnost
puka. Ta se istina još više očituje u Dalmaciji, gdje težačka nerazboritost
često sječe i harači i bez potrebe i bez razbora. On je više puta
ukazao na to, da jedan općinski gaj ni za stoljeće ne daje toliko koliko
jedan veliki privatni u jednom desetljeću« a u Dalmaciji je taj omjer


10 : 1000 godina. Nadalje se navode štetne posljedice poremećen ja omjera
površina pod šumom i bez šume: »Zrak nije toliko zdrav, poplave se ponavljaju,
nastaju ili se povećavaju močvare, slobodno struje hladni burni vjetrovi
s visokih planina, česte su suše, nagle su promjene između toplog
i hladnog vremena, odalečuje se more do mnogih primorskih mjesta, uzdiže
se dno mora koje ostaje otkriveno i uzročnikom su kožnog daha koji odande
izlazi« (odnosi se na donos materijala u more rijekama i potocima — bujicama).
Drugi dio ovog prikaza, kako je već rečeno, osvrće se uspje h akcij e
osnivanja »svetih gajev a«. Poticaj, odnosno naredba za osnivanje
ovih branjevina dan je okružnicom od 15. II 1808. god. Ova okružnica objavljena
je u br. 9. od 26. II 1808. Kraglskog Dalmatina a bila je upućena
delegatima i njihovim zamjenicima7, okružnim i općinskim administracijama,
župnicima i starješinama8, Nakon nabranjaja nekih okruga, kotareva, sela
i župnika koji se do tada najjače istakli (od nekih još nema ni izvještaja)
naglašava se da su »nastojanja toliko snažna« da su neka sela kao Mandalina
(II — Šibenski okrug), Dugopolje (III okrug — splitski) te Lekvičevi, Tučepi
i Drvenik (IV — makarski okrug) ogradili »u svemu nekoliko stotina milja.
Drvenik je u tako kratkom vremenu dovršio ne samo dubrave nego i bunar
i peć9.« Neke su pak općine odlučile, da sporna zemljišta stave u branjevine,
a u mnogim su »zabranima posađena visoka stabla«.


Završni izvještaj o osnivanju svetih gajeva objavljen je u 7. br. iz 1809.
god. Prema tom izvještaju osnovane su 372 branjevine površine oko 19 000 ha
(27 857 padovanskih kampa). U radu (ograđivanju) sudjelovalo je 30 826 obitelji.
Dodajemo da je to Dalmacija bez područja bivše Dubrovačke republike
odnosno do uključivo Neretve (Metkovića) i otoka Korčule, ali i svih Kvarnerskih
otoka a, dakako, i dalmatinskih.


^ Funkcija delegata odgovarala je funkcijama današnjih delegata odnosno
narodnih zastupnika.


s Odnosi se na seoske glavare.


9 Usporedimo s akcijom osnivanja šumskih branjevina vođena je i akcija
gradnje bunara te seoskih krušnih peći.