DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 9     <-- 9 -->        PDF

PRIPREMA RADA I RADILIŠTA


Ing. BOGOMIL HRIBLJAN
Poslovna zajednica šumarstva i drvne industrije, Bjelovar


Mehanizacija, a osobito teška, i u iskorišćivanju šuma ekonomski je
opravdana samo onda ako je upotrebljena na odgovarajućem mjestu i uz
dobru organizaciju rada. Kako se to može postići na izvlačenju i odpremi
drva sa sječina predmet je razmatranja ovog rada B. Hribljana.


UVOD


Mehanizacija, koja masovno prodire na šumska radilišta, zahtijeva novi
pristup rada, organizaciji rada i pripremi radilišta, kako bi mogla nesmetano
ostvarivati što bolje rezultate, što bi dalo novi ikvalitet i djelovalo na sniženje
troškova proizvodnje.


Kao prvo pitanje ovdje se postavlja koju mehanizaciju i u kojim uvjetima
rada treba koristiti.


Sve šume Jugoslavije možemo podijeliti u tri grupe i to: nizinske, prigorske
i brdske šume, pa prema tim grupama treba prilagoditi i sve strojeve
i to ne prema proizvoljnom nahođenju, nego ´na osnovu analiza i iskustva
u radu.


Nakon što smo se odlučili na tip mašine, dolazi do dogovora šumarskih
stručnjaka o proizvođaču mašine, kojeg ćemo za šumarstvo Jugoslavije
preporučiti. Preporučeni proizvođač može dobiti zeleno svijetlo za uvoz,
a na sebe mora preuzeti obavezu, da za sve strojeve koje uveze u našu
zemlju osigura dovoljan broj svih rezervnih dijelova kao i servisiranje tih
strojeva ne samo u garantnom roku, nego i u toku cijele njihove eksploatacije.
Na taj bi se način svi zastoji radi kvarova i rezervnih dijelova sveli
na nužan minimum. Za jednog ili dva proizvođača mašina može se osigurati
dovoljno rezervnih dijelova, što je nemoguće osigurati i uz najbolju želju
za više proizvađača.


Za obrazovanje radnika, posebno mehaničara, moraju postojati posebne
škole u kojima će se pojedinci osposobiti za rad na određenom tipu strojeva
i tome se prilagoditi, a ne da ostanu univerzalni stručnjaci, koji se
bave svim i svačim a ne specijalnim strojevima, koji rade danas u šumarstvu.
Uz takovu školu mora postojati niz organiziranih tečajeva s radnicima, Tcoji
poslužuju strojeve. Mnoge radne organizacije lakše odvoje sredstva za ne-


Primjeno 16. II 1976.


7