DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 89     <-- 89 -->        PDF

IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


ŠUME I ŠUMARSTVO U NOVINSTVU HRVATSKE
DO ŠUMARSKOG LISTA


Šume i šumarstvo bile su i jesu, poput ostalih društvenih i privrednih
djelatnosti, predmet raspravljanja ili vijesti i u -novinskom te drugom periodičnom
tisku. O čemu se pisalo, kako i koliko od prvih novina u Hrvatskoj
dalje, a prvenstveno do pojave Šumarskog lista1, pokazat će niz prikaza
pripremljenih k stogodišnjici Šumarskog lista.


1. NOVINSKI PRVENCI
Prve novine u Hrvatskoj pojavile se u Zagrebu 1771. godine. Te novine,
pod nazivom Ephemerides Zagrabienses (Zagrebačke novine) bile su tjednik
na latinskom jeziku."- Novine su bile kratkog vijeka, u svemu je izašlo
pedeset brojeva. Petnaest godina kasnije tj. 1786. godine u Zagrebu se pojavile
novine ni jedan primjerak. Tokom 1789. godine u Zagrebu izlazi tjednik Kroatischer
Korespodent (Hrvatski dopisnik) koji je bio namijenjen prvenstveno stranim
oficirima koji su s vojskom (ofenzivnom prema ondašnjem Osmanlijskom
carstvu) dospjeli u Hrvatsku kao i onima koji po svojim zanimanjima ili
dužnostima prate vojne pokrete (činovnicima, trgovcima, vojnim dobavljačima
i si.). Četvrte po redu novine su // Regio Dalmata — Kraglski Dalmatin.


2. KRAGLSKI DALMATIN
Kraglski Dalmatin (Kraljevski Dalmatinac) bio je glasilo francuske administracije
za Dalmaciju a izlazio je u Zadru od 1806. do 1810. godine. Prvi
broj nosi datum »12 sarpgna 1806.« i kao tjednik izlazio je redovito do kraja
1809. godine, dok je u 1810. izašlo svega, i to neredovito, 6 brojeva. Novine
su bile dvojezične s talijanskim tekstom na lijevoj strani, a hrvatskim na
desnoj. Tekst na hrvatskom jeziku prijevod je s talijanskog originala, ali
je više puta skraćivan ili nepotpun pa i nerazumljiviji od talijanskog. To


1 Prva šumarsko-stručna periodika bio je godišnjak »Trudovi odseka za
šumarstvo za Hrvatsku i Slavoniju«, kojeg je izdavao Šumarski odsjek Hrvatsko-
slavonskog gospodarskog društva od 1847. do 1852. godine (Šum. Enc., II str. 228).


- Podaci o ovim novinama prema Horvat J.: Povijest novinstva Hrvatske
1771—1939, Zagreb 1962.
87