DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ZAKLJUČCI


1.
Opisano stanje ukazuje na još uvijek osjetno sudjelovanje lugarskog kadra
na obilježavanju i doznaci stabala i nedovoljno uključivanje inžinjersko-
tehničkog kadra.
2.
Osobito se u tome ističe šum. gospodarstvo Delnice, gdje u doznaci stabala
sudjeluju lugari sa (44%), Ogulin (28%) i Gospić (26%).
3.
Na području Šum. gospodarstva Senj i Vrbovsko doznaku stabala provodi
isključivo inž.-tehn. osoblje.
4.
Na pojedinim šumarijama obilježavanje i doznaku stabala u cjelosti ili
gotovo u potpunosti provodi lugarsko osoblje, premda je u njima ne mali
broj zaposlenih inženjera i tehničara.
5.
Nedovoljno angažiranje šum. inženjera na ovom stručnom zadatku uočava
se u šum gosp. Ogulin i Gospić (11%), Delnice (12%).
6.
Potreba bržeg, brojnijeg i obimnijeg uključivanja višeg stručno obrazovanog
kadra (inž.-tehn.) na obilježavanju i doznaci stabala proizlazi iz njenog
bitnog utjecaja na proizvodnost, regeneraciju, pa i iskorištenje sastojina.
O njoj (doznaci) ovisi sudbina buduće sastojine.


HRVATSKO NOVINSTVO I »ŠUMARSKI LIST«


Drago nam je, što smo u stanju zabilježiti, da se u najnovije doba
malo ne sva hrvatska glasila pohvalno o »šumarskom listu« izraziše, ocjenjujuć
mu sadržaj i vrsnoću. Pojav ovaj nam je ovaj bez dvojbe očitim
znakom, da smo pogodili pravi put boljoj budućnosti tog mezimćeta svakog
pravog hrvatskog šumara, ali nas ujedno nuka pozvati opetovano sve prijatelje,
da nas čim više svojimi radnjama podupiru, pošto se samo tako smijemo
nadati trajnomu uspjehu .. A


(Sum. list, 1881, str. 257)


i U istom broju Š. 1., na str. 258, nalazimo bilješku da u Požegi »neka gospoda
kane utemeljiti novi hrvatski šumarski list« što uredništvo popraćuje sa žaljenjem,
jer »naše duševne sile i radnici na polju hrvatske šumarske literature
još su preneznatni brojem, a da ne bi takovo bezplodno cjepidlačenje škodilo«.