DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 85     <-- 85 -->        PDF

RASPORED KADROVA PO STRUČNOJ SPREMI U DOZNACI STABALA
ZA SJEČU U PODRUČJU RAZNORODNIH (PREBORNIH) ŠUMA
GORSKOJ REGIJI


Dipl. inž. šum. SIMO MILKOVIĆ


Utvrđeni ekološko gospodarski tipovi i njihova klasifikacija s obzirom na
postojeće i potencijalne mogućnosti u oblasti raznodobnih (prebornih) šuma,
među ostalim, prilog su suvremenijeg načina gospodarenja tim šumama. Primjena
novih spoznaja u gospodarenju šumama pretpostavlja brže, brojnije i
jače uključivanje operativnog inžinjersko-tehničkog kadra. Kakovo je brojno
stanje, i raspored toga kadra po šumarijama, te njegovo sudjelovanje u obilježavanju
i doznaci stabala u oblasti prebornih šuma predmet je slijedećeg
izlaganja.


Poznato je, da se redovni prihod u razdodobnim (prebornim) šumama
doznačuje u tekućoj za narednu godinu. Stoga se izlaganje ograničava samo
na redovni prihod, bez slučajnog, doznačen u 1975. godini neovisno od visine
prosječnog godišnjeg etata. Radi preglednosti i usporedbe, promatramo stanje
po šumskim gospodarstvima i šumarijama, prikazano je po količini i u relativnom
odnosu u tabelarnom pregledu (na str. 85).


Prethodna tabela pokazuje:
a) U doznačenoj bruto drvnoj masi (1,277.368 m3) 1975. godine u oblasti razno


dobnih (prebornih) šumama sudjelovali su šum. inžinjeri s 15%, tehničari


58%, i lugari 27%.
b) Na području šumskog gospodarstva Delnice od ukupne mase (347.902 m3).
doznačili su šum. inž. 12%, šum. tehn. 44% i lugari 44%.


Postotno učešće po šumarijama izgleda ovako:


Naziv šumarije šum. inž šum. tehn. lugari
%


1. Fužine — 100 —
2. Delnice 29 56 15
3.
4.
Mrkopalj
Ravna Gora

21

39
100
40
5. Skrad — 54 46
6.
7.
Crni Lug
Gerovo
60


42
40
58
8. Prezid 1 35 64
9.
0.
Rijeka
Klana


100
72
-—
28