DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 82     <-- 82 -->        PDF

5. Sredstva i oprema
Smatramo da nije potrebno govoriti o »klasičnim« sredstvima za gašenje
požara (kosijeri, grane, krampovi i lopate, a u zadnje vrijeme i motorne pile)
obzirom da su ona poznata i odavna u upotrebi.


Naprotiv, zadržat ćemo se na pitanju modernije opreme ikoja se odnosi
na upotrebu vode i protuvatre.


Upotreba vode za gašenje šumskih požara, u našim uvjetima, je ograničena
uz saobraćajnice i na relativno uskim pojasevima uz morsku obalu.
Međutim, postoje specijalno konstruisane leđne pumpe za gašenje šumskih
požara koje se koriste na svim, čovjeku dostupnim, terenima. Od 1971.
godine počeli smo korisiti američke leđne pumpe »Indi a n« zapremine
22,7 1 (5 galona). Obzirom na efekat vrlo su ekonomične u pogledu utroška
vode. Pokazale su se dobre za gašenje vatre u garigu, makiji, te mladim
i sredjedobnim borovim sastojinama. Posebno su efikasne u gašenju žarišta
na lokalizovanim požarištima što je od velikog značaja. Naime, često se
dešava, naročito noću, napuštanje stražarskih mjesta, pa se u ranim jutarnjim
satima ponovo rasplamsa vatra i opet nastane požar.


Vodu dopremamo u običnim bidonima od 20 1 za koje smo napravili
leđne uprtače te se onaj, koji nosi vodu, može kretati i po najtežem terenu.
Čini nam se, da je najbolje imati ekipe od 11 ljudi — jedna pumpa i deset
bidona — sa udarnom snagom od 220 I vode. Deset ljudi, lančanim donošenjem
vode, omogućavaju stalno djelovanje pumpe i u težim uvjetima.


Upotrebom pumpi došli smo do zaključka da se, u usporedbi sa dosadašnjim
načinom gašenja (kosijeri, grane), za 50% i više smanjuje broj
ljudi potreban za gašenje. Od značaja je i ta činjenica, jer omogućava
ekonomičnije korištenja ljudskog potencijala i češću zamjenu ljudi angažiranih
na gašenju.


Moramo priznati da je, nažalost, još uvijek ograničeno korištenje »Indian
« pumpi, jer nisu odobravana sredstva, koja smo tražili od Općine, za
nabavke većeg broja pumpi i bidona. S druge strane postoje i subjektivni
razlozi.


Protuvatra može biti, u požarima većih razmjera, jedina mogućnost
lokaliziranja požara. Primjenjuje se na širokom frontu i efikasnost ovisi
od brzine djelovanja koja se baš ne može postizati upotrebom grana i primitivnih
baklji. Zbog toga smo za izazivanje protupožara nabavili leđnje bacače
plamena Smith , (paljenje trave na protupožarnim koridorima, spaljivanje
tanjeg materijala na prosjekama, te kore granja, štetnog bilja i korova
prilikom subzijanja štetnika i biljnih bolesti).


6. Organizacija gašenja požara
Na području općine Dubrovnik organizacija gašenja šumskih požara
postavljena je na principu da su, prije svih ostalih, obavezni da gase požar
oni građani na čijem se području sela odnosno mjesne zajednice pojavila
vatra. Širem angažiranju ostalih građana, zatim radnika u poduzećima i
konačna armije pristupa se u slučaju da požar uzima tolike razmjere da
ga ne mogu lokalizovati stanovnici mjesne zajednice.


80