DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Drugi veći uzročnik, u proteklom periodu, nastanjanja požara su lokomotive
s 13% slučajeva. Uzrok je bio ugalj lošeg kvaliteta. Od 1970. su požari
smanjeni primjenom dizel vuče, a od 30. V 1976. se ukida željeznički saobraćaj
na ovoj uskotračnoj pruzi.


Podatak o 46")
ft neutvrđenih uzroka požara nije zadovoljavajući i ukazuje
Tia potrebu energičnije istrage nadležnih organa.


U preventivne mjere dolaze i svi oblici upozorenja i propagande.
Uz jadransku magistralu i pelješku cestu postavili smo 216 znakova
zabrane pušenja, loženja vatre i kampiranja. Takođe je postavljeno i 10
velikih panoa upozorenja opasnosti od požara. Na drugim mjestima ugroženosti
— u šumi, maslinicima i drugdje — postavili smo 250 znakova
upozorenja. Za vrijeme požarno opasne sezone koriste se manje više sva
sredstva javnih informacija, propagandni plakati i letci. U okviru vatrogasne
sedmice, juna mjeseca, održavaju se po Školama predavanja o značaju
zaštite šuma od požara.


Najzad valja istaći da se kod domaćih ljudi propagandom uspjelo uglavnom
da odmah interveniraju čim primijete požar.


4. Otkrivanje požara
Zbog geografskog položaja i reljefa dubrovačkog područja otežano je
brzo otkrivanje i brza dojava o požaru, pa se ovom problemu poklanja dosta
pažnje.


Tako plan osmatranja i sistem dojave predviđaju devet osmatračkih
punktova: četiri osmatračnice isključivo za osmatranja šumskih požara i
pet punktova drugih organizacija — kontrolni toranj Aerodroma Ćilipi, vodostan
HE u Platu, RTV i »Atlas« na Srđu i UKV uređaj na Ugljenju -— na
kojima osoblje, pored redovne dužnosti, usputno vrši i osmatranje. Nažalost,
od četiri osmatračnice samo za šumske požare, osmatranja se vrše
sa osmatračnice Nacionalnog parka na Mljetu, za ostale tri »nema« sredstava
za plaće osmatračima.


Planirana je patrolna služba s dvojim kolima i u sastavu po jedan profesionalni
vatrogasac i jedan milicioner, ali se ona obavlja neredovito. Međutim,
za dojavu požara koriste se stalno i autobusi Turističkog poduzeća
»Atlas« i saobraćajna milicija, pošto i jedni i drugi imaju UKV uređaje.


Unatoč svemu, organizacija otkrivanja i dojave o šumskim požarima
ipak zadovoljava, jer se vrši iz zraka s putničkih aviona preko kontrole
leta Aerodroma Cipili, zatim s osmatračnice na Mljetu i pet punktova, te
patrolnom službom, saobraćajnom milicijom i autobusima »Atlasa«.


Još se uvijek, tu i tamo, dešava da prođe dosta vremena od nastanka
požara do dojave a time i intervencije gašenja, što može imati katastrofalnih
posljedica (npr. požar na Pelješcu od 2. do 7. 08. 1975. koji se s
našeg područja proširio sve do Orebića i opožario preko 2.000 ha). Zato
bi svakako trebalo osiguravati sredstva i za one tri osmatračnice i time
bi cijelo područje bilo obuhvaćeno osmatranjima za vrijeme požarne sezone.